Máy hiện sóng số

Nhà cung cấp phân phối chính hãng máy hiện sóng số tại Vn, giá rẻ bảo hành chính hãng,, dịch vụ uy tín

  • máy hiện sóng sds1052DL+

    Máy hiện sóng, Oscilloscope Siglent SDS1052DL+, 50MHz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

    Siglent  

    SDS1052DL+

    12 tháng

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    7,100,000 
  • Máy hiện sóng, Oscilloscope Siglent SDS1102X, 100Mhz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

    Siglent

    SDS1102X

    12 tháng

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    14,400,000  12,960,000 
  • Máy hiện sóng, Oscilloscope Siglent SDS1102CML+, 100 MHz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    • Model

    • Bảo hành

    Siglent

    SDS1102CML+

    12 tháng

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

     

    11,800,000  10,620,000 
  • Hot
    máy hiện sóng Tektronix TDS2002C

    Máy hiện sóng, Oscilloscope Tektronix TDS2002C, 70MHz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

    Tektronix 

    TDS2002C

    12 tháng

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    40,000,000 
  • máy hiện sóng Tektronix TDS2022C

    Máy hiện sóng, Oscilloscope Tektronix TDS2001C, 50MHz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

    Tektronix  

    TDS2001C

    12 tháng

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    25,760,000 
  • -5%
    Máy hiện sóng, Oscilloscope Tektronix TBS1052B-EDU, 50MHz, 2 CH

    Máy hiện sóng, Oscilloscope Tektronix TBS1052B-EDU, 50MHz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    • Model

    • Bảo hành

    Tektronix

     TBS1052B-EDU

    12 tháng

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    10,500,000  9,975,000 
  • Máy hiện sóng, Oscilloscope Siglent SDS1102X+, 100Mhz, 2 CH, Waveform generator

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

    Siglent

    SDS1102X+

    12 tháng

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    17,000,000  15,300,000 
  • máy hiện sóng SDS2304 4 kênh

    Máy hiện sóng, Oscilloscope Siglent SDS2304, 300 MHz, 4 CH

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

     Siglent 

    SDS2304

    12 tháng

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Máy hiện sóng Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

    • Hãng sản xuất

    • Model

    • Bảo hành

    Siglent

    SDS2302X

    12 tháng

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    32,500,000  29,250,000 
  • Máy hiện sóng Siglent SDS2304X, 300 MHz, 4 CH, 2GSa/s

    • Hãng sản xuất

    • Model

    • Bảo hành

    Siglent

    SDS2304X

    12 tháng

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    66,150,000  46,300,000 
  • Máy hiện sóng, Oscilloscope Siglent SDS1072CFL,70 MHz, 2 CH

    • Hãng sản xuất

    Model

    Bảo hành

    Siglent  

    SDS1072CFL

    12 tháng

    Đặc biệt: có máy cho mượn trong lúc chờ đặt hàng (điện thoại để biết thêm chi tiết)

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

    11,700,000  10,530,000 
  • máy hiện sóng Tektronix TBS1202B-EDU

    Máy hiện sóng, Oscilloscope Tektronix TBS1202B-EDU,200MHz,2 CH

    • Hãng sản xuất

    • Model

    • Bảo hành

    Tektronix 

    TBS1202B

    12 tháng

    Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

    (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

    Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com