Công Cụ Cắt, Lắp Ghép Cable và Connector RF

Công cụ cắt, lắp ghép cáp RF, connector RF, adapter RF. Là thiết bị viễn thông chuyên dùng cho cáp 1/2, 1_1/4, 1_5/8, 7/8