Case Study đo âm thanh - độ rung

Tìm đường truyền âm giữa 2 phòng trong phòng hòa nhạc bằng Sonocat

Case Study
Tin tức
Case Study đo âm thanh - độ rung

Xác các nguồn trên ô tô khi đang chạy bằng Sonocat

Tin tức
Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Đo và phân tích độ hấp thụ âm thanh phòng học

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study
Tin tức

3 cách đo âm thanh Online hiệu quả, dễ thực hiện

Case Study
Case Study đo âm thanh - độ rung

Case Study giám sát quy trình vận hành máy sản xuất giấy

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Case Study đo tiếng ồn phát ra từ máy tính xách tay

Case Study
Case Study đo âm thanh - độ rung

Case Study Giám sát độ rung và ồn của công trình xây dựng

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Giải pháp giám sát lỗi vận hành tua bin gió từ xa

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Giải pháp đo và cải tiến tiếng ồn khách sạn

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study