Case Study

Kiểm tra độ bám dính băng keo bằng máy đo lực đa năng

Case Study
Case Study đo cơ khí chính xác

Tìm đường truyền âm giữa 2 phòng trong phòng hòa nhạc bằng Sonocat

Case Study
Tin tức
Case Study đo âm thanh - độ rung

Xác các nguồn tiếng ồn trên ô tô khi đang chạy bằng Sonocat

Tin tức
Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Đo và phân tích độ hấp thụ âm thanh phòng học

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study
Tin tức

Đồng hồ đo cuộn cảm là gì? Các cách đo cuộn cảm

Case Study đo lường điện
Tin tức
Case Study
Hướng dẫn sử dụng