Case Study

Giải pháp đánh bóng con đội thủy lực ô tô (Valve Lifter)

Case Study mài đánh bóng vật liệu
Case Study

Case Study giám sát quy trình vận hành máy sản xuất giấy

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Case Study đo tiếng ồn phát ra từ máy tính xách tay

Case Study
Case Study đo âm thanh - độ rung

Case Study Giám sát độ rung và ồn của công trình xây dựng

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study

Giải pháp giám sát lỗi vận hành tua bin gió từ xa

Case Study đo âm thanh - độ rung
Case Study