Cảm biến đo độ rung STI CMCP422VT-100-R-M12

15.925.000đ
Có sẵn: 1

Cảm biến đo độ rung và nhiệt độ Dynamox TcAs

Liên hệ

Cảm biến đo độ rung và nhiệt độ Dynamox TcAg

Liên hệ

Cảm biến đo độ rung 3 trục PCB Piezotronics 356A01 5mV/g

Liên hệ

Cảm biến không dây đo độ rung GTI-220 thế hệ 3 (England)

Liên hệ

Cảm biến đo độ rung MMF Universal Accelerometers

Liên hệ

Cảm biến gia tốc Dytran 3030B4 1mV/m/s²

Liên hệ

Cảm biến ghi dữ liệu độ rung Convergence Instruments VSEW_mk4_MQTT

Liên hệ

Cảm biến ghi dữ liệu độ rung Convergence Instruments VSEW mk4 – 8g

Liên hệ

Cảm biến đo độ rung và nhiệt độ Dynamox HF+

Liên hệ

Gia tốc kế ba trục PLACID PQV 3500

Liên hệ

Gia tốc kế ba trục PLACID PQV 3050

Liên hệ

Cảm biến gia tốc ba trục PLACID PQV 3010

Liên hệ

Cảm biến gia tốc trục đơn PLACID PQV 1050-4 40 mV / g

Liên hệ

Cảm biến gia tốc trục đơn PLACID PQV 1050 100 mV / g

Liên hệ