Sản phẩm

 • Luoi dao RT3000

  Bộ dao cắt máy cắt băng keo tự động RT3000

  • Hãng sản xuất

  Model

  Ezmro

  Blade RT3000

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ dao cắt máy cắt băng keo tự động RT3700

  • Hãng sản xuất

  Model

  Ezmro

  Blade RT3700

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt băng dính hàn quốc RT-9000fMáy cắt băng dính tự động RT-9000f

  Máy cắt băng dính tự động Hàn Quốc RT-9000F

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  HONGJIN – Ezmro

  RT-9000F

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt băng keo tự động RT-7700

  • Hãng sản xuất

   • Model

   • Bảo hành

   Ezmro

   RT7700

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com