Sản phẩm

 • module rfid 125khz | RFID reader

  125 Khz RFID Reader module

  • Công nghệ

  Model

  Bảo hành

  RFID

  RFID Reader module

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • module rfid 13,56 MHz | RFID reader

  13.56 Mhz RFID Reader module

  13.56Mhz RFID reader module

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ABS connectors Huber & Suhner

  ABS connectors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: ABS
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Accessories from HUBER+SUHNER Huber & Suhner

  Accessories from HUBER+SUHNER

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: 
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Adapter RF (N) 53_N-50-0-4/133_NE, 50 Ohm, 11GHzAdapter RF (N) 53_N-50-0-4/133_NE, 50 Ohm, 11GHz

  Adapter RF (N) 53_N-50-0-4/133_NE, 50 Ohm, 11GHz

  • Hãng sản xuất

     • Model

     • Bảo hành

  HUBER + SUHNER

  53_N-50-0-4/133_NE

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Adapter RF BNC-JJ

  Adapter RF BNC-JJ

 • Adapter RF BNC-KYK

  Adapter RF BNC-KYK

 • Adapter RF BNC/SMA-JK

  Adapter RF BNC/SMA-JK

 • Adapter RF BNC/SMA-KJ

  Adapter RF BNC/SMA-KJ

 • Adapter RF Connector BNC/SMA-JJ

  Adapter RF Connector BNC/SMA-JJ

 • Adapter RF Connector N-/F-75KK

 • Adapter RF connector N(K)-TNC(J)