• Máy hút chân không linh kiện Virtual-ii DTV-2000

  Bench Top Vacuum Tweezer Systems DTV-2000-220

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Virtual-ii
    DTV2000-220
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Bit Error rate tester MP8931A Anritsu 

  Bit Error rate tester MP8931A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Anritsu

  MP8931A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không HV-075-AW-ESD

  HANDI VAC HV-LB-ESD

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Virtual-ii
    HV-LB-ESD
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Hút chân không HANDI-VAC-2, ESD SafeBút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe 2

  HANDI-VAC-2 With Anti-Wobble Tip and 3/4″ Vacuum Cup, HV2-075-AW-ESD

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Virtual-ii
    HV2-075-AW-ESD
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bút hút chân không chống tĩnh điện HV-KIT-II-B

  HANDI-VAC™ Vacuum Tweezer Kit With HV-KIT-II-B

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Virtual-ii
    HV-KIT-II-B
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bút hút chân không kèm kit HV-KIT-II-PUR

  HANDI-VAC™ with 5 kit HV-KIT-II-PUR

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Virtual-ii
    HV-KIT-II-PUR
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bút hút chân không linh kiện HV-KIT-II-ESD

  HV-KIT-II-ESD, HANDI-VAC™ Vacuum Tweezer Kit With 5 Probes

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Virtual
    HV-KIT-II-ESD
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Multiple Cup Tips For Solar Cells or Flat PanelsMultiple Cup Tips For Solar Cells or Flat Panels

  Multiple Cup Tips For Solar Cells or Flat Panels

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Virtual-ii
    Multiple Cup Tips
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • V8901-LMS-ESD

  PEN-VAC, Aluminum Body Vacuum, V8901-LMS-ESD

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Virtual-ii
    V8901-LMS-ESD
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mô phỏng tiếng ồn máy bay

  Simulation Aircraft Noise with SoundPLAN

  tick sản phẩm Manufacturer
    SoundPlan
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mô phỏng tiếng ồn trong nhà ngoài trời trong công nghiệp - SoundPLAN-min

  Simulation Industrial Noise Indoors/Outdoors with SoundPLAN

  tick sản phẩm Manufacturer
    SoundPlan
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Mô phỏng tiếng ồn đường giao thông với SoundPLAN

  Simulation noise Road/Railway/Distributed Computing

  tick sản phẩm Manufacturer
    SoundPlan
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com