• Máy đo độ rung tác động lên cơ thể MMF VM31

  4-Channel Human Vibration Analyzer

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    VM31
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • cánh tay robot ABB IRB120

  ABB IRB120

 • Barcode scanner Datalogic GD4430 (2D)

  Barcode scanner Datalogic GD4430 (2D)

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Datalogic

  GD4430 

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cảm biến đo độ rung siêu nhạy MMF

  High sensitivity accelerometers MMF

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    High Sensitivity Aceelerometer
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Cảm biến đo độ rung dùng trong công nghiệp MMF

  Industrial Accelerometers MMF

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    Industrial Aceelerometer
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Cảm biến đo độ rung kích thước nhỏ

  Miniature Accelerometers, vibration sensor

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    Miniature Aceelerometer
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Cảm biến áp điện chuyển đổi lực

  Piezoelectric Force Transducers MMF

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    KF24
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Power divider/combiner, SMA-Female, 3-way, 803-2-1.500V

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Emeca

  803-2-1.500V

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cảm biến đo độ rung dạng đặc biệtCảm biến đo độ rung dạng đặc biệt 2

  Special Accelerometers MMF

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    Special Aceelerometer
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Cảm biến đo độ rung 3 trục MMF

  Triaxial Accelerometers MMF

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    Triaxial Aceelerometer
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Cảm biến cho máy đo độ rung Vibration sensorCảm biến đo độ rung MMF

  Universal Accelerometers Vibartion Sensors

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    Universal Aceelerometer
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy đo độ rung của tua bin gió VDI 3834-1

  Vibration Meter for Wind Turbines to VDI 3834-1

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    MMF
    VDI 3834-1
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com