• Module thu phát quang Cisco CPAK 100GBASE-LR4

  Module Cisco CPAK 100GBASE-LR4

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Cisco
    CPAK-100G-LR4
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

   

 • Module quang SFP Cisco QSFP-40G-SR4 MMF

  Modules Cisco QSFP-40G-SR4 MMF

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Cisco
    QSFP-40G-SR4
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Power divider/combiner, SMA-Female, 3-way, 803-2-1.500V

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Emeca

  803-2-1.500V

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Spectrum analyzer Aaronia Spectran HF-2025E V3, 700MHz ~2.5GHz

  Spectrum analyzer Aaronia Spectran HF-2025E V3, 700MHz ~2.5GHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Aaronia
    HF 2025E V3
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ Aaronia Spectran HF-4040 V3

  Spectrum analyzer Aaronia Spectran HF-4040 V3, 100MHz ~4GHz

 • Máy phân tích phổ Aaronia EMC/EMI Spectran NF 5030 với cảm biến E &ampMáy phân tích phổ cầm tay Aaronia HF60100

  Spectrum analyzer EMC/EMI Spectran NF 5030 with sensor E & H, 1Hz ~ 30MHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Aaronia
    NF 5030
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ tần số thấp Aaronia EMF Spectran NF 1010ESpectrum analyzer EMF Spectran NF 1010E, 10Hz ~ 10KHz

  Spectrum analyzer EMF Spectran NF 1010E, 10Hz ~ 10KHz

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Aaronia

  NF 1010E

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Aaronia EMI Spectran NF 3020

  Spectrum analyzer EMI Spectran NF 3020, 10Hz ~ 400KHz

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Aaronia

  NF 3020

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Spectrum analyzer Spectran HF RSA 6000, 10MHz ~ 6GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Aaronia

  HF RSA 6000

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Aaronia Spectran HF-60100 V4Spectrum analyzer Spectran HF-60100 V4, 9KHz ~ 9.4GHz

  Spectrum analyzer Spectran HF-60100 V4, 9KHz ~ 9.4GHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Aaronia
    HF60100 V4
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ Aaronia Spectran HF-6060 V4 nhập khẩu chính hãng

  Spectrum analyzer Spectran HF-6060 V4, 10MHz ~ 6GHz

 • Máy phân tích phổ Aaronia Spectran HF-6080 V4Spectrum analyzer Spectran HF-6080 V4, 10MHz ~ 8GHz

  Spectrum analyzer Spectran HF-6080 V4, 10MHz ~ 8GHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Aaronia
    HF 6080 V4
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com