• Máy đo mức âm thanh Bedrock SM90 Class 1Bộ máy đo cường độ âm thanh Class 1 SM90

  Sound level meter Class 1 BEDROCK SM90

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Bedrock
    SM90
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy đo độ ồn có phân tích dải tần SM30Bộ máy đo độ ồn Bedrock SM30

  Sound level meter Class 2 Bedrock SM30

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Bedrock
    SM30
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
  28,500,000 
 • STIPA METER BEDROCK SM50

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Bedrock
    SM50
    12 months
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
  38,700,000