PRODUCTS ARE PROMOTIONS

 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X-E, 200Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  14,750,000  11,800,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2304X, 300 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2304X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  47,100,000  42,390,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  35,500,000  31,950,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2204X, 200 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2204X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  34,800,000  31,320,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2202X, 200 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  25,800,000  23,220,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2104X, 100 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2104X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  26,100,000  23,490,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2102X, 100 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2102X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  19,800,000  17,820,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2074X, 70 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2074X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  29,450,000  26,505,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2072X, 70 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2072X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  21,140,000  19,026,000 
 • Handheld Oscilloscope Siglent SHS810, 100MHz, 2 channels.

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SH810

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Note: There is lending oscilloscope  in case waiting for shipping, please contact us for detail information

  16,800,000  15,120,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1072CML+, 70 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1072CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  8,500,000  7,650,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1152CML+, 150 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1152CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,500,000  11,250,000 

HOT PRODUCTS

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8055

  Benchtop Multimeters Twintex TM-8055

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM-8055

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ kẹp, Ampe kìm Twintex TC704

  Clamp Meter Twintex TC704

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC – 704

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  680,000 
 • Digital Multimeter Sanwa CD800a

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa – Japan

  CD800a

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  710,000  660,000 
 • Digital Oscilloscope Tektronix TDS2002C, 70MHz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Tektronix  

  TDS2002C

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  40,000,000 
 • Temperature/Humidity Twintex TH 602B

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TH 602B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Power Splitter 0.7 - 2.7GHz, 12 way

  Power Splitter 0.7 – 2.7GHz, 12 way

 • Digital multimeter Twintex TM197

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM – 197

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  660,000 
 • Đồng hồ kẹp, ampe kìm Twintex TC703

  Digital Clamp Meter Twintex TC703

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC 703

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  630,000 
 • Hot
  DC Power Supplies Twintex TP1303EC - Taiwan

  DC Power Supplies Twintex TP1303EC – Taiwan

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Twintex – Taiwan

  TP1303EC

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng SANWA CD770Đồng hồ vạn năng SANWA CD770 1

  Digital Multimeter Sanwa CD770

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa

  CD770

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,030,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  35,500,000  31,950,000 
 • Clamp Meter Twintex TC702

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Twintex

  TC-702

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  580,000 

NEW PRODUCTS

 • Đá đánh bóng khuôn - Đá mài dầu - Polishing stone

  Polishing Stones – Engis

  • Manufucturer

  Engis

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo độ bóng bằng chùm sáng đơn sắc Engis

  Hyprez Optical Flats and Monochromatic Lights (FMD)

  • Manufucturer

      • Warranty

  Engis

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ đo độ phẳng, thước đo độ phẳng Flatness Gauges

  Hyprez Lapping Plate Flatness Gauges

  • Manufucturer

      • Warranty

  Engis

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Không dệt - Pan BCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Không dệt - Pan B

  Polishing Cloth Pan-B

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 85-150-100, 85-150-105, 85-150-110, 85-500-100, 85-500-105, 85-500-110
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương - Sợi dệt - NylonCấu trúc Vải đánh bóng mẫu kim tương - Sợi dệt - Nylon

  Polishing Cloth -Nylon

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương - Không dệt - KempadCấu trúc Vải đánh bóng mẫu kim tương - Không dệt - Kempad

  Polishing Cloth – Kempad

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Sợi len - ImperialCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Sợi len - Imperial

  Polishing Cloth – Imperial

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 50-150-500, 50-150-503, 50-150-505, 50-500-500, 50-500-503, 50-500-505
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa đánh bóng mẫu kim tương - Sợi dệt - Gold LabelCấu trúc Đĩa đánh bóng mẫu kim tương - Sợi dệt - Gold Label

  Polishing Cloth – Gold Label

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-150-208, 90-150-210, 90-150-217, 90-150-220, 90-500-210, 90-500-217, 90-500-220, 90-700-210, 90-700-217, 90-700-220, 90-700-223
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương - GlencoCấu trúc Vải đánh bóng mẫu kim tương - Glenco

  Polishing Cloth – Glenco

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-150-107, 90-150-110, 90-150-115, 90-150-125, 90-500-110, 90-500-115, 90-500-125
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải len đánh bóng mẫu kim tương - Final POLCấu trúc Vải len đánh bóng mẫu kim tương - Final POL

  Polishing Cloth – Final POL

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-150-705, 90-150-710, 90-150-715, 90-150-720, 90-500-705, 90-500-710, 90-500-715, 90-700-705, 90-700-710, 90-700-715, 90-700-720
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Dạng len - Final PCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Dạng len - Final P

  Polishing Cloth – Final P

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 85-150-500, 85-150-505, 85-150-510, 85-150-515, 85-500-500, 85-500-505, 85-500-510, 85-700-500, 85-700-505, 85-700-510, 85-700-515
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu - Dạng không dệt - Final BCấu trúc Vải đánh bóng mẫu - Dạng không dệt - Final B

  Polishing Cloth – Final B

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-150-230, 90-150-232, 90-150-235, 90-500-230, 90-500-232, 90-500-235
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com