PRODUCTS ARE PROMOTIONS

 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X-E, 200Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,960,000  10,800,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2304X, 300 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2304X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  66,150,000  46,300,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  48,000,000  38,400,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2202X, 200 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  33,125,000  26,500,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2104X, 100 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2104X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  24,300,000  21,870,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2102X, 100 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2102X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  19,800,000  17,820,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2074X, 70 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2074X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  24,500,000  22,050,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2072X, 70 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2072X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,500,000  15,750,000 
 • Handheld Oscilloscope Siglent SHS810, 100MHz, 2 channels.

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SH810

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Note: There is lending oscilloscope  in case waiting for shipping, please contact us for detail information

  16,800,000  15,120,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1072CML+, 70 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1072CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  9,500,000  8,550,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1152CML+, 150 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1152CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,500,000  11,250,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X+, 200Mhz, 2 CH, Waveform generator

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  18,900,000  17,010,000 

HOT PRODUCTS

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8055

  Benchtop Multimeters Twintex TM-8055

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM-8055

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ kẹp, Ampe kìm Twintex TC704

  Clamp Meter Twintex TC704

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC – 704

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  680,000 
 • Digital Multimeter Sanwa CD800a

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa – Japan

  CD800a

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  710,000  660,000 
 • Digital Oscilloscope Tektronix TDS2002C, 70MHz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Tektronix  

  TDS2002C

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  42,500,000 
 • Đồng hồ kẹp, ampe kìm Twintex TC703

  Digital Clamp Meter Twintex TC703

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC 703

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  630,000 
 • Temperature/Humidity Twintex TH 602B

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TH 602B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Power Splitter 0.7 - 2.7GHz, 12 way

  Power Splitter 0.7 – 2.7GHz, 12 way

 • Máy cấp nguồn 15V 5A SP1505 Twintex

  DC power supply Twintex SP1505, 15V/5A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  SP1505

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,550,000 
 • Digital multimeter Twintex TM197

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM – 197

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  660,000 
 • sanwa-cd770-lidinco

  Digital Multimeter Sanwa CD770

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa

  CD770

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,030,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  48,000,000  38,400,000 
 • Hot
  DC Power Supplies Twintex TP1303EC - Taiwan

  DC Power Supplies Twintex TP1303EC – Taiwan

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Twintex – Taiwan

  TP1303EC

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

NEW PRODUCTS

 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X

  Spectrum Analyzers SSA3032X Plus

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SSA1032X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X

  Spectrum Analyzers SSA3021X Plus

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SSA3021X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Tải điện tử lập trình DC Siglent SDL1000X 1Tải lập trình điện tử DC SDL1000X

  Programmable DC Electronic Load SDL1000X series

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDL1000X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo độ ồn định vị hướng Nor1297Thiết bị đo độ ồn có định hướng Nor1297

  Noise Compass Norsonic Nor1297

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Norsonic

  Nor1297

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Trạm quan trắc tiếng ồn môi trường Norsonic Nor1545Trạm quan trắc tiếng ồn Norsonic Nor1545

  Noise Monitoring Terminal Nor1545

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Norsonic

  Nor1545

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Kiểm tra chất lượng ghế ô tô bằng đo rung

  Check the quality of car seats by vibration analysis

  • Manufacturer

  • Warranty

  Norsonic

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Kiểm tra chất lượng ghế xe hơi bằng đo tiếng ồn

  Car seat noise testing system

  • Manufacturer

  • Warranty

  Norsonic

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đếm tần số MCP SP1500B

  Multi-function Counter SP3000B

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  MCT

  SP3000b

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đếm tần số MCP SP1500B

  Multi-function Counter 2500B

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  MCT

  SP2500B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đếm tần đa năng MCP SP3386Máy đếm tần đa năng MCP SP3386 - 2

  Multi-Function Counter MCP SP3386

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  MCT

  SP3386

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dầu mài bôi trơn GreenLube - Allied High TechDầu mài bôi trơn GreenLube - 2

  Lubricants GreenLube

   • Manufacturer: Allied High Tech
   • Model: 90-209010, 90-209005, 90-209000, 90-208995
   • Warranty: 12 month

   Please call us to get the best price and service

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhám đĩa film hạt kim cương 12 inch

  DIAMOND LAPPING FILM DISCS – 12″ Allied High Tech

  • Manufacturer: Allied High Tech
  • Model: 50-31238, 50-31240, 50-31245, 50-31250, 50-31255, 50-31260, 50-31265, 50-31270, 50-31275, 50-30160, 50-30165, 50-30170, 50-30175, 50-30180, 50-30185, 50-30190, 50-30195
  • Warranty: 12 month

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com