PRODUCTS ARE PROMOTIONS

 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X-E, 200Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,960,000  10,800,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2304X, 300 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2304X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  66,150,000  46,300,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  48,000,000  38,400,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2204X, 200 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2204X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  43,200,000  36,000,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2202X, 200 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  33,125,000  26,500,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2104X, 100 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2104X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  24,300,000  21,870,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2102X, 100 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2102X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  19,800,000  17,820,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2074X, 70 MHz, 4 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2074X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  24,500,000  22,050,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2072X, 70 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2072X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,500,000  15,750,000 
 • Handheld Oscilloscope Siglent SHS810, 100MHz, 2 channels.

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SH810

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Note: There is lending oscilloscope  in case waiting for shipping, please contact us for detail information

  16,800,000  15,120,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1072CML+, 70 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1072CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  9,500,000  8,550,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1152CML+, 150 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1152CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,500,000  11,250,000 

HOT PRODUCTS

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8055

  Benchtop Multimeters Twintex TM-8055

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM-8055

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ kẹp, Ampe kìm Twintex TC704

  Clamp Meter Twintex TC704

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC – 704

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  680,000 
 • Digital Multimeter Sanwa CD800a

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa – Japan

  CD800a

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  710,000  660,000 
 • Digital Oscilloscope Tektronix TDS2002C, 70MHz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Tektronix  

  TDS2002C

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  42,500,000 
 • Temperature/Humidity Twintex TH 602B

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TH 602B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Power Splitter 0.7 - 2.7GHz, 12 way

  Power Splitter 0.7 – 2.7GHz, 12 way

 • Đồng hồ kẹp, ampe kìm Twintex TC703

  Digital Clamp Meter Twintex TC703

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC 703

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  630,000 
 • Digital multimeter Twintex TM197

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM – 197

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  660,000 
 • Máy cấp nguồn 15V 5A SP1505 Twintex

  DC power supply Twintex SP1505, 15V/5A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  SP1505

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,550,000 
 • sanwa-cd770-lidinco

  Digital Multimeter Sanwa CD770

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa

  CD770

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,030,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  48,000,000  38,400,000 
 • Hot
  DC Power Supplies Twintex TP1303EC - Taiwan

  DC Power Supplies Twintex TP1303EC – Taiwan

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Twintex – Taiwan

  TP1303EC

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

NEW PRODUCTS

 • Máy đo mức âm thanh Bedrock SM90 Class 1Bộ máy đo cường độ âm thanh Class 1 SM90

  Sound level meter Class 1 BEDROCK SM90

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Bedrock

  SM90

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo âm thanh và phân tích dải tần SM50 Class 1Bộ máy đo độ ồn class 1 SM50

  STIPA METER BEDROCK SM50

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Bedrock

  SM50

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo độ ồn có phân tích dải tần SM30Bộ máy đo độ ồn Bedrock SM30

  Sound level meter Class 2 Bedrock SM30

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Bedrock

  SM30

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cấp nguồn lập trình TP-3303N

  Programmable multiple DC power supplies TP-3303N

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  TP-3303N

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát tín hiệu RF Twintex SG-150

  RF Signal Generators Twintex SG-150

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  SG-150

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ dao và mặt nạ máy cắt băng keo tự động ZCUT-9Bộ dao máy cắt băng keo tự động ZCUT 9

  Blade automatic tape dispenser ZCUT-9GR

  • Manufacturer

  Model

  China

  Blade ZCUT-9GR

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Luoi dao RT3000

  Blade automatic tape dispenser RT3000

  • Manufacturer

  Model

  China

  Blade RT3000

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Luoi dao RT3000

  Blade automatic tape dispenser Z-CUT 870

  • Manufacturer

  Model

  ZCUT

  Blade ZCUT 870

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống kiểm tra thiết bị sạc AC xe điện

  Portable AC Charging Device Test System

  • Manufacturer

  Warranty

  ITech

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy kiểm tra lỗi bản mạch bằng X-Ray Cougar EVO Series

  X-Ray YXLON Cougar EVO Series

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  YXLON

  Cougar EVO

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy kiểm tra bo mạch X-Ray Cheetah EVO Series

  Systems X-ray YXLON Cheetah EVO Series

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  YXLON

  Cheetah EVO

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống kiểm tra nguồn cấp điện Itech ITS9500 - 1Hệ thống kiểm tra nguồn cấp điện Itech ITS9500 - 1

  ITS9500 Power Supply Test System

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Itech

   ITS9500

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com