PRODUCTS ARE PROMOTIONS

 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X-E, 200Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,960,000  10,800,000 
 • Oscilloscope Siglent SDS2072X, 70 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2072X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,500,000  15,750,000 
 • Handheld Oscilloscope Siglent SHS810, 100MHz, 2 channels.

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SH810

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Note: There is lending oscilloscope  in case waiting for shipping, please contact us for detail information

  16,800,000  12,120,000 
 • Arbitrary Function Generator SDG810, 10M,1CH

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDG810

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  7,500,000  5,800,000 
 • Arbitrary Function Generator SDG 1032X, 30MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDG1032X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  9,500,000  8,600,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1072CML+, 70 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1072CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  9,500,000  8,550,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1152CML+, 150 MHz, 2 Channels

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS1152CML+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  12,500,000  11,250,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X+, 200Mhz, 2 CH, Waveform generator

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  18,900,000  17,010,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1102X+, 100Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1102X+

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  17,000,000  15,300,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1102X, 100Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1102X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  14,400,000  12,960,000 
 • Digital Oscilloscope Siglent SDS1202X 200Mhz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SDS1202X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  15,800,000  14,220,000 
 • DC power supply Twintex SP3010, 30V/10A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex – Taiwan

  SP3010

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  3,500,000  3,100,000 

HOT PRODUCTS

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8055

  Benchtop Multimeters Twintex TM-8055

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM-8055

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ kẹp, Ampe kìm Twintex TC704

  Clamp Meter Twintex TC704

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC – 704

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  680,000 
 • Digital Multimeter Sanwa CD800a

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa – Japan

  CD800a

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  710,000  660,000 
 • Đồng hồ kẹp, ampe kìm Twintex TC703

  Digital Clamp Meter Twintex TC703

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TC 703

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  630,000 
 • Digital Oscilloscope Tektronix TDS2002C, 70MHz, 2 CH

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Tektronix  

  TDS2002C

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  42,500,000 
 • Temperature/Humidity Twintex TH 602B

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TH 602B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Power Splitter 0.7 - 2.7GHz, 12 way

  Power Splitter 0.7 – 2.7GHz, 12 way

 • Digital multimeter Twintex TM197

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex 

  TM – 197

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  660,000 
 • Máy cấp nguồn 15V 5A SP1505 Twintex

  DC power supply Twintex SP1505, 15V/5A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  SP1505

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,550,000 
 • Hot
  DC Power Supplies Twintex TP1303EC - Taiwan

  DC Power Supplies Twintex TP1303EC – Taiwan

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Twintex – Taiwan

  TP1303EC

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • sanwa-cd770-lidinco

  Digital Multimeter Sanwa CD770

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Sanwa

  CD770

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,030,000 
 • máy hiện sóng siglent sds2302Máy hiện sóng dao động ký SDS2302X

  Oscilloscope Siglent SDS2302X, 300 MHz, 2 CH, 2GSa/s

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Siglent

  SDS2302X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  51,440,000 

NEW PRODUCTS

 • Máy phát xung Twintex TFG-3880 80 MHz

  Arbitrary Waveform Generators TFG38160 160MHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFG38160

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung Twintex TFG-3880 80 MHz

  Arbitrary Waveform Generators Twintex TFG38120 120MHz

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  TFG38120

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung Twintex TFG-3880 80 MHz

  Arbitrary Waveform/Function Generators Twintex TFG3880

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  TFG3880

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cấp nguồn lập trình Đài Loan PPA1500 Series

  Programmable DC Power Supplies PPA1500 Series

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Twintex

  PPA1500 Series

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giải pháp kiểm tra chất lượng tiếng ồn máy điều hòa

  Sound Test Air-Conditioner

  Model

  Warranty

  Anechoic Chamber

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giải pháp kiểm tra tiếng ồn tủ lạnh

  Test the refrigerator sound quality

  Model

  Warranty

  Anechoic Chamber

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phan tich am thanh khi hoat dong cua may giat

  Test the washing machine sound quality

  Model

  Warranty

  Anechoic Chamber

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Spectrum & Vector Network Analyzers SVA1032X

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SVA1032X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ 7.5GHz Siglent SSA3075X

  Spectrum Analyzers Siglent SSA3075X 7.5GHz

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siglent

  SSA3075X

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn cấp cho Micro đo kiểm âm thanh - SoundConnectBộ thiết bị đo kiểm âm thanh

  SoundConnect – Single Channel Microphone Power Supply

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  ListenINS

  SoundConnect

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ultimate All-in-One Digital Multimeter LCR-Reader-MPA

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Siborg

  LCR Reader MPA

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Micro đo kiểm âm thanh SCM-3ABộ thiết bị đo kiểm âm thanh

  SCM Measurement Microphones ListenINC

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  LISTENinc

  SCM-3 & SCM-3A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com