Máy phân tích mạng, Vector network analyzer

Lidinco nhập khẩu  và phân phối chính hãng máy phân tích mạng vector – Vector Network Analyzer từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan toàn quốc, giá tốt, giao hàng nhanh chóng, bảo hành uy tín

 • Máy phát vector Advantex AVM4

  Máy phát vector Advantex AVM4 100MHz-4GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Advantex

  AVM4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • máy phân tích mạng Network analyzer Agilent E5062A, E5062C 

  Network analyzer 1.3 GHz ~ 8.5GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Agilent

  E5062A, E5062C 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phân tích mạng Vector Planar 804, 8GHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Hãng Khác

  804/1

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Automatic Calibration Module (ACM) 8000T

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Planar

  8000T

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích mạng vector Keysight E5063A 2Máy phân tích mạng vector Keysight E5063A

  Máy phân tích mạng vector E5063A, 5Hz đến 18GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E5063A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích mạng vector Keysight E5061BMáy phân tích mạng vector Keysight E5061B

  Máy phân tích mạng vector E5061B, 5 Hz tới 3GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E5061B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phân tích mạng vector 8GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  La Techniques

  LA – 19-13-03

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích mạng Microwave Keysight N5239B 1Máy phân tích mạng Microwave Keysight N5239B

  Máy phân tích mạng Microwave N5239B, 300KHz đến 8.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N5239B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phân tích mạng vector 3GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  La Techniques

  LA19-13-02

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích mạng Microwave Keysight N5239B 1Máy phân tích mạng Microwave Keysight N5239B

  Máy phân tích mạng Microwave N5225B, 300KHz đến 50 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N5225B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phân tích mạng Vector Planar 808 Copper Mountian

  Phân tích mạng Vector Planar 808, 100KHz~8GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Copper Mountian

  Planar 808

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích mạng vector Keysight E5071C 1Máy phân tích mạng vector Keysight E5071C

  Máy phân tích mạng vector Keysight E5071C, 20GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E5071C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com