Bo thi nghiem Cam Bien-1

Bộ thực tập Cảm biến

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Lidinco chúng tôi cung cấp bộ thí nghiệm cảm biến, các bộ thực hành điện – điện tử trong các trường học dạy nghề

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác