Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM dạng kim

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM dạng kim

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo đa năng loại dùng Kim và Số, áp dụng cho các bạn mới bắt đầu dùng đồng hồ đo.

1. Đồng hồ VOM hiển thị kim:

HD Su Dung Dong Ho VOM (1)

HD Su Dung Dong Ho đo đa năng

huong dan Su Dung Dong Ho VOM (3)

huong dan Su Dung Dong Ho VOM (4)

hương dan cach su dung Dong Ho VOM (5)