Thiết bị chống sét

 • Thiết bị chống sét HUBER+SUHNER EMP series 3400 4

  Thiết bị chống sét HUBER+SUHNER EMP series 3400, 380 MHz – 18000 MHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner 

  EMP Series 3400

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • True broadband GDT protectors (Series 3406) Huber & Suhner 3

  Thiết bị chống sét series 3406 True broadband GDT

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 3406
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hybrid / low PIM / high power GDT protectors (Series 3409) Huber & Suhner 3

  Thiết bị chống sét series 3409 Hybrid / low PIM

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 3409
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bias-T / DC injectors with integrated lightning protector (Series 3410) Huber & Suhner 3

  Thiết bị chống sét series 3410 Bias-T / DC

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 3410
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hybrid GDT fine protectors (Series 3403) Huber & Suhner 3

  Thiết bị chống sét series 3403Hybrid GDT fine protectors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 3403
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Quarter-wave shorting stub protectors (Series 3400) Huber & Suhner 3

  Thiết bị bảo vệ ngắn mạch (Series 3400)

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 3400
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • High voltage DC and DC/DC blocks (Series 9077) Huber & Suhner

  High voltage DC and DC/DC blocks (Series 9077)

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 9077
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • High power limiter (Series 9078) Huber & Suhner

  Thiết bị chống sét (Series 9078)

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 9078
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Grounding kits (Series 9076) Huber & Suhner

  Bộ kit thiết bị chống sét (Series 9076)

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Series 9076
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com