Máy hàn, máy khò nhiệt

Lidinco cung cấp máy hàn, máy hàn và hút chì, máy hàn khò hàn linh kiện. Liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất cho nhu cầu của bạn về các thiết bị phục vụ sữa chữa điện, điện tử.

 • Máy hàn Solomon SR-976 50W 250 - 480°C

  Máy hàn Solomon SR-976 50W 250 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-976

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  1,500,000 
 • Máy hàn hút chì Solomon SL-928 48W 210 - 480°C

  Máy hàn hút chì Solomon SL-928 48W 210 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon Taiwan 

  SL-928

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  7,880,000 
 • Máy hàn Solomon SR-976ESD 50W 250 - 480°C

  Máy hàn Solomon SR-976ESD 50W 250 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon Taiwan 

  SR-976ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn và hút chì Solomon SL-916 50W 150 - 420°C / 210 - 480°C

  Máy hàn và hút chì Solomon SL-916 50W 150 – 420°C / 210 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-916

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SR-998 15W-60W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-998

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  900,000 
 • Máy hàn và hút chì Solomon SL-916D 50W 150 - 420°C / 210 - 480°C

  Máy hàn và hút chì Solomon SL-916D 50W 150 – 420°C / 210 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-916D

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  9,500,000 
 • Máy hàn khò Solomon SR-979 275W, 100 - 400°C

  Máy hàn khò Solomon SR-979 275W, 100 – 400°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-979

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-10 48W 150 - 450°C

  Máy hàn Solomon SL-10 48W 150 – 450°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-10

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-20 48W 150 - 420°C

  Máy hàn Solomon SL-20 48W 150 – 420°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-20

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-20 ESD 48W 150 - 420°C

  Máy hàn Solomon SL-20 ESD 48W 150 – 420°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon

  SL-20 ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-20CMC 48W 150 - 420°C

  Máy hàn Solomon SL-20CMC 48W 150 – 420°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-20CMC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-30 48W 160 - 480°C

  Máy hàn Solomon SL-30 48W 160 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-30

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  2,650,000