X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147 1X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147 1
X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147

X-Prep® Fixtures

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147, 15-9126, 15-9136, 15-9141, 15-9148, 15-9126A
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

X-PREP® FIXTURES 1

15-9160 Fixture Clamp Set, X-Prep®, (Pk/4)
15-9125 Fixture for X-Prep®, 2″ x 2″ Capacity
15-9135 Fixture for X-Prep®, 3″ x 3″ Capacity
15-9140 Fixture for X-Prep®, 4″ x 4″ Capacity
15-9147 Fixture for X-Prep®, 4″ x 6″ Capacity
15-9126 Borosilicate Glass Inserts, 2″ x 2″ x 1/8″ Thick (Pk/20)
15-9136 Borosilicate Glass Inserts, 3″ x 3″ x 1/8″ Thick (Pk/10)
15-9141 Borosilicate Glass Inserts, 4″ x 4″ x 1/8″ Thick (Pk/10)
15-9148 Borosilicate Glass Inserts, 4″ x 6″ x 1/8″ Thick (Pk/10)
15-9126A Aluminum Inserts, 2″ x 2″ x 1/8″ Thick (Pk/10)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech