X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147 1X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147 1
X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147

X-Prep® Fixtures

tick sản phẩm Thương hiệu
tick sản phẩm Mã sản phẩm
  Allied High Tech
  X-Prep Fixture
Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
√ Hotline:
√ Mail:
√ Form báo giá:
  028.3977.8269 / 028.3601.6797
sales@lidinco.com
  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

X-PREP® FIXTURES 1

15-9160 Fixture Clamp Set, X-Prep®, (Pk/4)
15-9125 Fixture for X-Prep®, 2″ x 2″ Capacity
15-9135 Fixture for X-Prep®, 3″ x 3″ Capacity
15-9140 Fixture for X-Prep®, 4″ x 4″ Capacity
15-9147 Fixture for X-Prep®, 4″ x 6″ Capacity
15-9126 Borosilicate Glass Inserts, 2″ x 2″ x 1/8″ Thick (Pk/20)
15-9136 Borosilicate Glass Inserts, 3″ x 3″ x 1/8″ Thick (Pk/10)
15-9141 Borosilicate Glass Inserts, 4″ x 4″ x 1/8″ Thick (Pk/10)
15-9148 Borosilicate Glass Inserts, 4″ x 6″ x 1/8″ Thick (Pk/10)
15-9126A Aluminum Inserts, 2″ x 2″ x 1/8″ Thick (Pk/10)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech