Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Wafering Blades Allied High Tech Wafering Blades

  Wafering Blades

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Wafering Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Abrasive Cut-Off Blades

 • Abrasive Discs

  • Hãng sản xuất

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 3EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 2

  EpoxyMount- Chất đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-10005, 145-10020, 145-10025, 145-10010, 145-10030, 145-10015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 1EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch mài- Colloidal Alumina Suspension Allied High Tech 180-30000, 180-30010, 180-30015, 180-80000, 180-80010, 180-80015

  Dung dịch mài- Colloidal Alumina Suspension

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-30000, 180-30010, 180-30015, 180-80000, 180-80010, 180-80015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • White Label Allied Hight Tech 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx 1White Label Allied Hight Tech 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx

  White Label

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-500, 90-150-505, 90-150-510, 90-150-515, 90-500-500, 90-500-5xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • 15-9251, 15-9251.5, 15-9252, 15-9253, 15-92PS3, 15-92PS5, 15-92PS9, 15-92PS12

  Polishing Mounts

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-9251, 15-9251.5, 15-9252, 15-9253, 15-92PS3, 15-92PS5, 15-92PS9, 15-92PS12
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Kính an toàn SAFETY GLASSES Allied High Tech 196-20000

  Kính an toàn

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 196-20000
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất lỏng phục vụ cắt tốc độ cao LUBRI-CUT Allied Hight Tech Lubri-cut

  Chất lỏng phục vụ cắt tốc độ cao LUBRI-CUT

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: Lubri-cut
  • Dung tích: 3,8l, 950ml
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DIAMOND SUSPENSIONS - MONOCRYSTALLINE - GLYCOL BASED Allied Hight Tech 90-31015, 90-310xx

  Diamond Suspensions – Monocrystalline – Glycol Based

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-31015, 90-31015-G, 90-31020, 90-31020-G, 90-31025, 90-31025-G, 90-31030, 90-31030-G, 90-31035, 90-31040, 90-31045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • INDENTERS Allied Hight Tech 125-19BAA058, 125-19BAA059, 125-19BAA061, 125-19BAA062

  INDENTERS

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 125-19BAA058, 125-19BAA059, 125-19BAA061, 125-19BAA062
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com