Vật tư chuẩn bị mẫu Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Wafering Blades Allied High Tech Wafering Blades

  Wafering Blades

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Wafering Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn – Abrasive Cut-Off BladesLưỡi cắt mẫu mài mòn Abraisive cut off Allied High Tech

  Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn – Abrasive Cut-Off Blades

  • Hãng sản xuất

  Model

  Allied High Tech

  Abrasive Cut-Off

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhám đĩa film, phim mài Aluminum - Lapping Film

  Nhám đĩa film, phim mài Aluminum – Lapping Film

  • Hãng sản xuất

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột nhựa đúc mẫu nóng - Transparent Thermoplastic Powder

  Bột nhựa nhiệt dẻo đúc mẫu nóng – Transparent Thermoplastic Powder

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 165-10005, 165-10025
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột Epoxy đúc mẫu nóng – Black Glass Epoxy – USA

  Bột Epoxy đúc mẫu nóng – Black Glass Epoxy – USA

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 150-10105, 150-10110
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • bột ép khuôn Phenolic Powder

  Bột đúc mẫu nóng – Phenolic Powders -USA

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 135-10005, 135-10007, 135-10005-B, 135-10010…
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhựa đúc nóng mẫu – Blue Diallyl Phthalate – USA

  Nhựa đúc nóng mẫu – Blue Diallyl Phthalate – USA

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 160-10005, 160-10006, 160-10010, 160-10011
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột đồng dẫn điện đóng khuôn mẫu phòng thí nghiệmMẫu sau khi đóng khuôn bằng Conductive powder

  Bột đúc mẫu nóng có khả năng dẫn điện – Conductive Powders

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 155-10010, 155-20010, 155-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất đúc mẫu nguội hệ Acrylic QuickSetQuickset Acrylic - Bộ dung dịch nhựa làm cứng Allied High Tech 185-10000, 185-10020, 185-10005, 185-10030, 185-10040

  Dung dịch đúc mẫu nguội hệ Acrylic – Acrylic QuickSet

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 185-10000, 185-10020, 185-10005, 185-10030, 185-10040…
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch đông cứng mẫu EpoxymountDung dịch đông cứng mẫu Epoxymount

  Nhựa Epoxy và chất đóng rắn cho đúc mẫu nguội – EpoxyMount

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-10005, 145-10020, 145-10025, 145-10010, 145-10030, 145-10015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất làm đông cứng mẫu EpoxySetEpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất đúc mẫu nguội hệ acrylic QuickCureChất làm cứng, đông cứng vật mẫu, Quickcure Acrylic Allied High Tech 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026

  Chất đúc mẫu nguội hệ Acrylic – Quickcure Acrylic

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 170-10000, 170-10015, 170-10020, 170-10005, 170-10035, 170-10025, 170-10026
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com