Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Wafering Blades Allied High Tech Wafering Blades

  Wafering Blades

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Wafering Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn 12 inch - Abrasive Cut-Off Blades

  Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn – Abrasive Cut-Off Blades

  • Hãng sản xuất

     • Model

     • Bảo hành

  Allied High Tech

  Abrasive Cut-Off Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhám đĩa film, phim mài Aluminum - Lapping Film

  Nhám đĩa film, phim mài Aluminum – Lapping Film

  • Hãng sản xuất

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch đông cứng mẫu Epoxymount 2EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech

  Nhựa Epoxy và chất đóng rắn cho đúc mẫu nguội – EpoxyMount

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-10005, 145-10020, 145-10025, 145-10010, 145-10030, 145-10015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất làm đông cứng mẫu EpoxySetEpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cưa kim cương - Wafering Blade - Plated

  Lưỡi cưa kim cương – Wafering Blade – Plated

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 65-10005, 65-10010, 65-10025, 65-10030, 75-10005, 75-10010, 75-10020, 75-10035, 75-10045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SILICON CARBIDE & SILICON DIOXIDE LAPPING FILMS Allied Hight Tech 50-20075, 50-20080, 50-20085, 50-20090, 50-20105, 50-20097

  Phim Mài Silicon Carbide & Silicon Dioxide

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-20075, 50-20080, 50-20085, 50-20090, 50-20105, 50-20097
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SCHOTT COLDVISION SERIES Allied Hight Tech 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx 3SCHOTT COLDVISION SERIES Allied Hight Tech 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx 1

  SCHOTT COLDVISION SERIES

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 120-A20500, 120-A20510, 120-A20520, 120-A20560, 120-A08620, 120-A086xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOUNT PROTECTION CAPS Allied High Tech 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015 1

  Mount Protection Caps

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 198-19995, 198-19997, 198-20000, 198-20005, 198-20010, 198-20015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa kim cương mài, đánh bóng mạ kim loại - Metal PlatedCấu trúc Đĩa kim cương mài, đánh bóng mạ kim loại - Metal Plated

  Đĩa kim cương mài, đánh bóng mạ kim loại – Metal Plated

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-50000M, 50-50000, 50-50005M, 50-50005, 50-50010M, 50-50010, 50-50015M, 50-50015M, 50-50025M, 50-50025M, 50-50035M, 50-50035M, 50-50040M, 50-50040, 50-50100M, 50-50100, 50-50105M, 50-50105, 50-50110M, 50-50110, 50-50115M, 50-50115, 50-50125M, 50-50125M, 50-50135M, 50-50135, 50-50140M. 50-50140, 50-51000M, 50-51000, 50-51005M, 50-51005, 50-51010M, 50-51010, 50-51015M, 50-51015, 50-51025M, 50-51025, 50-51035M, 50-51035, 50-51040M, 50-51040

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt - Chem-PolCấu trúc Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt - Chem-Pol 2

  Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-Pol

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-10045 , 180-10050, 180-10058, 180-10060, 180-10065, 180-10550, 180-10558, 180-10560, 180-10750, 180-10758, 180-10760, 180-10765
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương - Vel-ClothCấu trúc Vải đánh bóng mẫu kim tương - Vel-Cloth

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Vel-Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-400, 90-150-412, 90-150-410, 90-500-400, 90-500-412, 90-500-410
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com