Vật tư chuẩn bị mẫu Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Wafering Blades Allied High Tech Wafering Blades

  Wafering Blades

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Wafering Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Abrasive Cut-Off Blades

 • Abrasive Discs

  • Hãng sản xuất

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch đông cứng mẫu Epoxymount

  Nhựa Epoxy và chất đóng rắn cho đúc mẫu nguội – EpoxyMount

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-10005, 145-10020, 145-10025, 145-10010, 145-10030, 145-10015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010 1EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI DAO CẮT - GIẤY CẮT WAFERING BLADES - DIAMOND RESIN BOND Allied Hight Tech 60-200xx

  Lưỡi dao cắt, đĩa cắt kim cuong Wafering Blades – Diamond Resin Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20069, 60-20074, 60-20079, 60-20086, 60-20088
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài mịn Red Final CCấu trúc Red-Final C

  Đĩa mài mịn Red Final C

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-350, 90-150-352, 90-150-355, 90-500-350, 90-500-352, 90-500-355, 90-700-3xx

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ULTRASONIC CLEANER ACCESSORIES Allied Hight Tech 95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-102xx

  Ultrasonic Cleaner Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-10205, 95-10215, 95-10220, 95-10113, 95-10133, 95-10153, 95-10115, 95-10135, 95-10155, 95-10175, 95-10195, 95-10110,  95-10130, 95-10150, 95-10170, 95-10190
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx 1MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx

  Mold Assemblies & Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-1020, 30-1025, 30-1030, 30-1035, 30-1040, 30-1045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhớt BLUELUBE Allied Hight Tech 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010

  Nhớt BLUELUBE

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SPEC-CLOTH Allied Hight Tech 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295 1SPEC-CLOTH Allied Hight Tech 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295

  Spec-Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D 1DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D

  Disc Punches

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com