Vật tư chuẩn bị mẫu Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Giấy mài Silicon Carbide loại dán 8 inchGiấy mài, đánh bóng độ chính xác cao, Silicon Carbide Paper Allied High Tech 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx

  Giấy mài mẫu Silicon Carbide 8″ loại dán 60 – 1200 Grit

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Giấy mài 8″ – Có keo
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa mài mịn Red Final CNỉ đánh bóng mẫu Red Final C 90-500-352

  Đĩa mài mịn Red Final C

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Red Final C
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Nhớt mài cho máy mài mẫu BLUELUBE

  Dầu mài cho máy mài mẫu BlueLube Water-Free

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Bluelube
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Nhám đĩa film, phim mài Aluminum - Lapping FilmNhám đĩa phim 3 micron

  Nhám đĩa film, phim mài Aluminum – Lapping Film

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Nhám phim Alumina
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bột nhôm đánh bóng Alumina PowderBột nhôm Alumina đánh bóng

  Bột Nhôm đánh bóng – Alumina Powder

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Alumina Powder
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch mài kim cương đa tinh thể, dung môi cồndung dịch mài kim cương

  Dung dịch đánh bóng kim cương đa tinh thể – Dung môi cồn

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Diamond Slurry, Alcohol-Based
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – NylonCấu trúc vải đánh bóng mẫu Nylon Allied High Tech

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Nylon

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Nylon
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-PolVải đánh bóng mẫu Chem-Pol Allied High Tech 180-10050

  Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-Pol

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Chem-Pol
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu – Sợi dệt – Plan BCấu trúc Plan-B

  Vải đánh bóng mẫu – Sợi dệt – Plan B

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Plan B
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Không dệt – KempadCấu trúc vải đánh bóng Kempad

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Không dệt – Kempad

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Kempad
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Vải đánh bóng mẫu – Sợi len – ImperialVải đánh bóng mẫu Imperial Allied High Tech

  Vải đánh bóng mẫu – Sợi len – Imperial

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Imperia
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Gold LabelCấu trúc Gold Label

  Đĩa đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Gold Label

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Gold Label
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com