Vật tư chuẩn bị mẫu Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Giấy mài Silicon Carbide loại dán 8 inchGiấy mài, đánh bóng độ chính xác cao, Silicon Carbide Paper Allied High Tech 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx

  Giấy mài mẫu Silicon Carbide 8″ loại dán 60 – 1200 Grit

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10045, 50-10046, 50-10050, 50-10055, 50-10060, 50-100xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài mịn Red Final CNỉ đánh bóng mẫu Red Final C 90-500-352

  Đĩa mài mịn Red Final C

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-350, 90-150-352, 90-150-355, 90-500-350, 90-500-352, 90-500-355, 90-700-3xx

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhớt mài cho máy mài mẫu BLUELUBE

  Dầu mài cho máy mài mẫu BlueLube Water-Free

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhám đĩa film, phim mài Aluminum - Lapping Film

  Nhám đĩa film, phim mài Aluminum – Lapping Film

  • Hãng sản xuất

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bột nhôm đánh bóng Alumina PowderBột nhôm Alumina đánh bóng

  Bột Nhôm đánh bóng – Alumina Powder

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-187015, 90-187020, 90-187085, 90-187090, 90-187155, 90-187160, 90-187050, 90-187055, 90-187120, 90-187125, 90-187190, 90-187195
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch mài kim cương đa tinh thể, dung môi cồndung dịch mài kim cương

  Dung dịch đánh bóng kim cương đa tinh thể – Dung môi cồn

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-3AB0.25, 90-3AB0.25-G, 90-3AB1, 90-3AB1-G, 90-3AB3, 90-3AB3-G, 90-3AB6, 90-3AB6-G, 90-3AB9, 90-3AB9-G
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – NylonCấu trúc vải đánh bóng mẫu Nylon Allied High Tech

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Nylon

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-058, 90-150-060, 90-150-066, 90-150-070, 90-500-060
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-PolVải đánh bóng mẫu Chem-Pol Allied High Tech 180-10050

  Vải đánh bóng mẫu kim tương không dệt – Chem-Pol

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 180-10045 , 180-10050, 180-10058, 180-10060, 180-10065, 180-10550, 180-10558, 180-10560, 180-10750, 180-10758, 180-10760, 180-10765

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu – Sợi dệt – Plan BCấu trúc Plan-B

  Vải đánh bóng mẫu – Sợi dệt – Plan B

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-580, 90-150-585, 90-150-590, 90-150-595, 90-500-580, 90-500-585, 90-500-590, 90-700-580, 90-700-5xx

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu kim tương – Không dệt – KempadCấu trúc vải đánh bóng Kempad

  Vải đánh bóng mẫu kim tương – Không dệt – Kempad

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  90-150-003, 90-150-005, 90-150-015, 90-150-020, 90-500-005, 90-500-015, 90-500-020

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Vải đánh bóng mẫu – Sợi len – ImperialVải đánh bóng mẫu Imperial Allied High Tech

  Vải đánh bóng mẫu – Sợi len – Imperial

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  50-150-500, 50-150-503, 50-150-505, 50-500-500, 50-500-503, 50-500-505

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Gold LabelCấu trúc Gold Label

  Đĩa đánh bóng mẫu kim tương – Sợi dệt – Gold Label

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  90-150-208, 90-150-210, 90-150-217, 90-150-220, 90-500-210, 90-500-217, 90-500-220, 90-700-210, 90-700-217, 90-700-220, 90-700-223

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com