Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

Lidinco đại diện phân phối các vật tư, vật liệu tiêu hao trong quá trình cắt mẫu, mài mẫu kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm : Bột kim cương mài, cắt; dung dịch mài cắt, dung dịch kết đông và các vật liệu tiêu hao khác

 • Wafering Blades Allied High Tech Wafering Blades

  Wafering Blades

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Wafering Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn 12 inch - Abrasive Cut-Off Blades

  Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn – Abrasive Cut-Off Blades

  • Hãng sản xuất

     • Model

     • Bảo hành

  Allied High Tech

  Abrasive Cut-Off Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Abrasive Discs

  • Hãng sản xuất

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dung dịch đông cứng mẫu Epoxymount 2EpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech

  Nhựa Epoxy và chất đóng rắn cho đúc mẫu nguội – EpoxyMount

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-10005, 145-10020, 145-10025, 145-10010, 145-10030, 145-10015
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất làm đông cứng mẫu EpoxySetEpoxySet - Chất làm đông cứng mẫu Allied Hight Tech 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010

  EpoxySet – Chất làm đông cứng mẫu

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 145-20000, 145-20015, 145-20005, 145-20020, 145-20010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi cưa tròn kim cương cắt mẫu - Diamond Resin Bond

  Lưỡi cưa tròn kim cương cắt mẫu – Diamond Resin Bond

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 60-20069, 60-20074, 60-20079, 60-20086, 60-20088
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đĩa mài mịn, Red Final CCấu trúc Đĩa mài mịn, Red Final C

  Đĩa mài mịn, Red Final C

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-350, 90-150-352, 90-150-355, 90-500-350, 90-500-352, 90-500-355, 90-700-3xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • ULTRASONIC CLEANER ACCESSORIES Allied Hight Tech 95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-102xx

  Ultrasonic Cleaner Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model:  95-18025, 95-28025, 95-38025, 95-58025, 95-10200, 95-10205, 95-10215, 95-10220, 95-10113, 95-10133, 95-10153, 95-10115, 95-10135, 95-10155, 95-10175, 95-10195, 95-10110,  95-10130, 95-10150, 95-10170, 95-10190
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx 1MOLD ASSEMBLIES & ACCESSORIES Allied High Tech 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-10xx

  Mold Assemblies & Accessories

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 30-1005, 30-1010, 30-1015, 30-1020, 30-1025, 30-1030, 30-1035, 30-1040, 30-1045
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Dầu mài bôi trơn Bluelube - Allied High Tech

  Dầu mài BlueLube – Allied High Tech

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-205995, 90-206000, 90-206005, 90-206010
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SPEC-CLOTH Allied Hight Tech 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295 1SPEC-CLOTH Allied Hight Tech 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295

  Spec-Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-150-265, 90-150-285, 90-150-292, 90-150-295, 90-500-285, 90-500-292, 90-500-295
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D 1DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D

  Disc Punches

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com