Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final PVải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P
Cấu trúc Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final PCấu trúc Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

Vải đánh bóng mẫu – Dạng len – Final P

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-500, 85-150-505, 85-150-510, 85-150-515, 85-500-500, 85-500-505, 85-500-510, 85-700-500, 85-700-505, 85-700-510, 85-700-515
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả

Mô tả

Giới thiệu vải len đán bóng mẫu Final P

Vải len đánh bóng mẫu Final P cua Allied High Tech mật độ sợi bông dày đặc, độ xốp thấp, độ cứng cao. Final P phù hợp để sử dụng chung với các hạt kim cương có kích thước từ 3 – 0.1 micron, dung dịch keo silica đánh bóng, dung dịch nhôm ô-xít (alumina).

Vải len đánh bóng Final phù hợp cho giai đoạn đánh bóng cuối cùng trong quá trình chuẩn bị mẫu kim tương phù hợp với các dạng kim loại mềm như đồng và nhôm

Xem thêm các vật liệu tiêu hao khác cho quá trình chuẩn bị mẫu kim tương tạiVật liệu tiêu hao Allied High Tech

Mã sản phẩm vải len đánh bóng mẫu Final P

Item# Item Name
85-150-500 Final P Adhesive Back Disc, 8″ (Pk/10)
85-150-505 Final P Adhesive Back Disc, 10″ (Pk/10)
85-150-510 Final P Adhesive Back Disc, 12″ (Pk/10)
85-150-515 Final P Adhesive Back Disc, 14″ (Pk/10)
85-500-500 Final P Flexible Back Magnetic System Disc, 8″ (Pk/5)
85-500-505 Final P Flexible Back Magnetic System Disc, 10″ (Pk/5)
85-500-510 Final P Flexible Back Magnetic System Disc, 12″ (Pk/5)
85-700-500 Final P Rigid Back Magnetic System Disc, 8″ (Pk/5)
85-700-505 Final P Rigid Back Magnetic System Disc, 10″ (Pk/5)
85-700-510 Final P Rigid Back Magnetic System Disc, 12″ (Pk/5)
85-700-515 Final P Rigid Back Magnetic System Disc, 14″ (Pk/5)