Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth

Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech ClothVải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth
Cấu trúc TechClothCấu trúc TechCloth

Vải đánh bóng mẫu sợi dệt – Tech Cloth

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 85-150-360, 85-150-365, 85-150-370, 85-150-375, 85-500-360, 85-500-3xx

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Giới thiệu vải đánh bóng mẫu sợi dệt Tech Cloth

Vải đánh bóng Tech Cloth được dệt bằng các sợi tổng hợp, mật độ cấu trúc sợi cao. Các dạng vải dệt này thường được sử dụng cho quá trình đánh bóng thô và tinh được sử dụng với các hạt kim cương kích thước từ 9 – 1 micron.

Sản phẩm cung cấp khả năng bám tốt cho các hạt kim cương cho khả năng đánh bóng với độ phẳng cao. Sử dụng tốt cho các lớp mẫu

Xem thêm các vật liệu tiêu hao khác cho quá trình chuẩn bị mẫu kim tương tại: Vật liệu tiêu hao Allied High Tech

Mã sản phẩm vải đánh bóng mẫu sợi dệt Tech Cloth

85-150-360 TECH-Cloth Adhesive Back Disc, 8″ (Pk/10)
85-150-365 TECH-Cloth Adhesive Back Disc, 10″ (Pk/10)
85-150-370 TECH-Cloth Adhesive Back Disc, 12″ (Pk/10)
85-150-375 TECH-Cloth Adhesive Back Disc, 14″ (Pk/10)
85-500-360 TECH-Cloth Flexible Back Magnetic System Disc, 8″ (Pk/5)
85-500-365 TECH-Cloth Flexible Back Magnetic System Disc, 10″ (Pk/5)
85-500-370 TECH-Cloth Flexible Back Magnetic System Disc, 12″ (Pk/5)
85-700-360 TECH-Cloth Rigid Back Magnetic System Disc, 8″ (Pk/5)
85-700-365 TECH-Cloth Rigid Back Magnetic System Disc, 10″ (Pk/5)
85-700-370 TECH-Cloth Rigid Back Magnetic System Disc, 12″ (Pk/5)
85-700-375 TECH-Cloth Rigid Back Magnetic System Disc, 14″ (Pk/5)

 

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech