Hệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

Tải lênHệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

Hệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

• Hãng sản xuất

Model

Bảo hành

 Agilent

1260/1290

12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả

Hệ thống sắc ký lỏng Agilent HPLC  1260 hiệu năng cao

Bơm gradient 2 kênh dung môi, bộ loại khí chân không, Bộ bơm mẫu tự động, detector-DAD, Bộ điều nhiệt cho cột, phần mềm điều khiển hệ thống

1260 Agilent Infinity SFC/UHPLC Hybrid System

SFC is highly effective at resolving complex mixtures in a short analysis time, 2 – 5 times faster than liquid chromatography. The 1260 Agilent Infinity SFC/UHPLC Hybrid system is designed to easily change between LC and SFC mode by a simple valve switch. With two orthogonal separation techniques, you can detect hidden impurities and obtain more comprehensive information on complex mixtures, for higher productivity and more confidence in your results
  • Orthogonal method screening in one single system
  • Efficient instrument utilization through unique capability to switch between SFC and UHPLC within a single sequence
  • Direct results comparison between SFC and LC

1260_Infinity_Analytical_SFC_System_lidinco

 

 

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Agilent