Hệ thống sắc ký, Phổ, Chuẩn bị mẫu, Phụ kiện sắc ký

Hệ thống máy sắc ký, Phụ kiện máy sắc ký, cột sắc ký, phổ, Chuẩn bị mẫu sắc ký

 • Tải lênHệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

  Hệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Agilent

  1260/1290

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cột sắc ký Agilent DB-5 Series, J&W GC ColumnsAgilent J&G Clolumns lidinco 1

  Cột sắc ký Agilent DB-5 Series, J&W GC Columns

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Agilent

  DB-5 Series

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com