• Tải lênHệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

  Hệ thống sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Agilent

  1260/1290

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cột sắc ký Agilent DB-5 Series, J&W GC ColumnsAgilent J&G Clolumns lidinco 1

  Cột sắc ký Agilent DB-5 Series, J&W GC Columns

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Agilent

  DB-5 Series

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Hệ thống sắc ký, Phổ, Chuẩn bị mẫu, Phụ kiện sắc ký

Hệ thống máy sắc ký, Phụ kiện máy sắc ký, cột sắc ký, phổ, Chuẩn bị mẫu sắc ký