Film phủ oxit nhôm Allied Hight Tech 500-20040, 500-200xx

Film phủ oxit nhôm

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-20040, 50-20045, 50-20050, 50-20052, 50-20055, 50-20060, 50-20065, 50-20065, 50-20070, 50-20120, 50-20123, 50-20125, 50-20130, 50-20135
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • Data sheet

Mô tả

Film phủ oxit nhômỨng dụng mài mòn, chống nước dầu và các dung môi khác

Mài chính xác  30 đến 0.05 micron

Aluminum Oxide Lapping film consists of a mylar film coated with resin containing aluminum oxide particles. It is recommended for fine grinding and lapping applications where edge retention is important.
Features:
* Micron graded premium abrasives to produce precise finishes in grades 30 to 0.05 micron
* Precision backing for uniformity and sample planarity
* Resists water, oil and most solvents
* Color-coded for quick identification
* Use for encapsulated or non-encapsulated samples
* Not recommended for power head applications
Recommended for ferrous metals and glass.

50-20040 Aluminum Oxide Lapping Film, 30 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20045 Aluminum Oxide Lapping Film, 12 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20050 Aluminum Oxide Lapping Film, 9 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20052 Aluminum Oxide Lapping Film, 5 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20055 Aluminum Oxide Lapping Film, 3 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20060 Aluminum Oxide Lapping Film, 1 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20065 Aluminum Oxide Lapping Film, 0.3 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20067 Aluminum Oxide Lapping Film, 0.05 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20070 Aluminum Oxide Lapping Film Assortment Pack, 8″ Disc (10 each of 30, 12, 9, 3, 1, 0.3, & 0.05 Micron)
50-20120 Aluminum Oxide Lapping Film, 9 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20123 Aluminum Oxide Lapping Film, 5 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20125 Aluminum Oxide Lapping Film, 3 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20130 Aluminum Oxide Lapping Film, 1 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20135 Aluminum Oxide Lapping Film, 0.3 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech

Dowload : http://www.alliedhightech.com/Media/Default/SDS%20Updates%202016/Aluminum_Oxide_Lapping_Film1(US).pdf