DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D 1DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D 1
DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-DDISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D

Disc Punches

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

DISC PUNCHES

Punches feature a durable, razor sharp, medical grade stainless steel tip used to extract polishing discs.

15-92P0.5-D Punch with Ejector, 0.5 mm Ø (Pk/25)
15-92P1-D Punch with Ejector, 1 mm ∅ (Pk/25)
15-92P1.5-D Punch with Ejector, 1.5 mm ∅ (Pk/25)
15-92P2-D Punch with Ejector, 2 mm ∅ (Pk/25)
15-92P3-D Punch with Ejector, 3 mm ∅ (Pk/25)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech