Bo thi nghiem RFID-1

Bộ thực tập kỹ thuật RFID

Đây là bộ thực tập về công nghệ RFID (Radio Frequency IDentification), qua bài này giúp sinh viên nắm được nguyên lý cơ bản của công nghệ, đồng thời tự thực hành đọc, ghi, giải mã và ứng dụng RFID vào cuộc sống thực tế.

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Đây là bộ thực tập về công nghệ RFID (Radio Frequency IDentification), qua bài này giúp sinh viên nắm được nguyên lý cơ bản của công nghệ, đồng thời tự thực hành đọc, ghi, giải mã và ứng dụng RFID vào cuộc sống thực tế.

Bộ thí nghiệm này cho phép thực hiện đầy đủ các tính năng như:

– Dãy tần số thông dụng cho RFID: 125KHz/13.56MHz/915MHz/2.4GHz

– Giao thức ID/ISO/IEC14443/ISO/IEC15693/ISO/IEC18000-6/ZigbeeProtocol

– TransponderType :ID(125K)/Vicinity(13.56MHz)/Farfield(900MHz)

– CommunicationInterface :RS232

Hình ảnh bộ thí nghiệm:

Bo thi nghiem RFID-1

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác