bộ thí nghiệm mach cao tan 2

Bộ thí nghiệm Cao tần (High Frequency)

 • Mô tả
 • Thông tin bổ sung

Mô tả

ME1000 RF thiết kế vi mạch (ME1000)

Lidinco cung cấp các bộ thí nghiệm cao tần, siêu cao tần… trong thực hành các môn viễn thông điện tử

Giải pháp Tổng quan

Bộ ME1000 là gói bộ thực tập sẵn sàng để dạy, mục tiêu là cho  sinh viên đại học năm cuối hoặc sinh viên cao học,Thạc sĩ. Chương trình học này tập trung vào việc giảng dạy lý thuyết RF, mạch thiết kế, và đặc tính của mạch. Các bộ thí nghiệm bao gồm một bộ phận phát và bộ phận thu với tất cả các phụ kiện cần thiết để có thể thiết lập một cách nhanh chóng và dễ dàng của một phòng thí nghiệm giảng dạy RF. Các bộ tài liệu giảng dạy có kiến ​​trúc mô-đun cung cấp sự linh hoạt để học mỗi mô-đun riêng lẻ hoặc như một hệ thống truyền thông end-to-end. Mô-đun RF bên ngoài cũng có thể được chèn vào-thay thế các bộ thí nghiệm được xây dựng trong các mô-đun-để nghiên cứu đáp ứng của chúng trong một hệ thống đầu cuối đến đầu cuối.
Chương trình học này bao gồm:

 • Tài liệu bài giảng trong định dạng có thể chỉnh sửa Microsoft ® PowerPoint ®
 • Hồ sơ thiết kế CAE trong Agilent nâng cao Thiết kế hệ thống (ADS) định dạng
 • Thu phát RF bộ đào tạo
 • Tấm phòng thí nghiệm có thể chỉnh sửa định dạng Microsoft Word ®
 • Chương trình tự động hóa đo lường trong Agilent VEE Pro

Chương trình học này được thiết kế để truyền đạt kiến ​​thức trong:

 • Các khái niệm cơ bản cao tần
 • Ý tưởng thiết kế mạch cao tần
 • Khái niệm giao tiếp hệ thống mạch cao tần
 • Đặc tính mạch cao tần
 • Thiết kế điện tử tự động (EDA) sử dụng phần mềm
 • Mô phỏng và xây dựng mạch cao tần
 • Sử dụng công cụ đo lường cao tần
 • Đo lường tự động hóa

ME1000 đoạn video giới thiệu: http://www.youtube.com/watch?v=doJKxRYO2HE

Slides giảng dạy mẫu Tấm phòng thí nghiệm mẫu Bảng dữ liệu tải về

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác