Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xxÔ-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xx
Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xx 2Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xx 2
Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xx 1Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xx 1
Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xxÔ-xít Nhôm – Alumina Suspension Allied Hight Tech 90-187505, 90-1875xx

Ô-xít Nhôm – Alumina Suspension

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 90-187505, 90-187540, 90-187575, 90-187510, 90-187545, 90-187580, 90-187515, 90-187550, 90-187585
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • Datasheet

Mô tả

ALUM01-2TAlumina suspensions are de-agglomerated and water based. Chemically stable, the pre-mixed formulas are a clean, convenient alternative to powders and are ideal for the finest finishes.

90-187505 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 0.05 Micron, 6 oz. (180 mL)
90-187540 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 0.05 Micron, 32 oz. (950 mL)
90-187575 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 0.05 Micron, 128 oz. (3.8 L)
90-187510 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 0.3 Micron, 6 oz. (180 mL)
90-187545 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 0.3 Micron, 32 oz. (950 mL)
90-187580 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 0.3 Micron, 128 oz. (3.8 L)
90-187515 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 1 Micron, 6 oz. (180 mL)
90-187550 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 1 Micron, 32 oz. (950 mL)
90-187585 Alumina Suspension, De-Agglomerated, 1 Micron, 128 oz. (3.8 L)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech