dics

Abrasive Discs

• Hãng sản xuất

• Bảo hành

Allied High Tech

12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả

Mô tả

Aluminum Oxide Lapping film

ALOFLM-2T

Dia-Grid Diamond Discs

DIAGRES8-2T

Diamond Lapping Film

DLF12-2T

Silicon Carbide adhesive back discs

SICAB8-2T

Zirconia Alumina

ZIRC-2T