Wireless Communication Trainers

Thí nghiệm truyền thông không dây- Wireless

 • Mô tả
 • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ thực hành truyền thông không dây ( Wireless)

Lidinco cung cấp thiết bị, thiết kế, tư vấn theo yêu cầu cho các thiết bị thực hành thí nghiệm dạy nghề ngành viễn thông thông tin

1. Mục tiêu đào tạo:

 • Thiết kế, thực hành các bộ lọc, bộ dao động cho truyền thông không dây
 • Thiết kế, thực hành bộ thu phát Analog cho truyền thông không dây
 • Thiết kế, thực hành hệ thống điện thoại điều khiển được
 • Thiết kế, thực hành bộ thu phát Digital cho truyền thông không dây

2. Các bài thực hành:

 • Bộ lọc bậc 2 ( lọc thông thấp, thông cao, band thông chủ động và thục động…)
 • Các bộ dao động (Colpitts, Hartley, Colpitts crystal, Colpitts voltage…)
 • Bộ phát/ Thu AM
 • Bộ phát/ Thu FM
 • Bộ phát/ Thu ASK
 • Bộ phát/ Thu FSK
 • Bộ phát/ Thu PSK

3. Sơ lượt các bài thực hành:

Bài 1

Second Order Filter Experiments Module
Experiment 1 Passive second order low-pass filter (Low-pass -3 dB frequency: 1 kHz ~ 3 kHz)
Experiment 2 Active second order low-pass filter (Low-pass -3 dB frequency: 1 kHz ~ 3 kHz)
Experiment 3 Passive second order high-pass filter (High-pass -3 dB frequency: 5 kHz ~ 10 kHz)
Experiment 4 Active second order high-pass filter (High-pass -3 dB frequency: 5 kHz ~ 10 kHz)
Experiment 5 Passive second order band-pass filter (frequency: 10 kHz ~ 100 kHz; Bandwidth: 6 kHz ~ 60 kHz)
Experiment 6 Active second order band-pass filter (frequency: 10 kHz ~ 100 kHz; Bandwidth: 6 kHz ~ 60 kHz)

 

Bài 2

Oscillators Experiments Module
Experiment 1 Wien bridge oscillator circuit (Oscillation frequency: 130 kHz ~ 140 kHz)
Experiment 2 Phase-shift oscillator circuit (Oscillation frequency: 5 kHz ~ 30 kHz)
Experiment 3 Colpitts oscillator circuit (Oscillation frequency: 1 MHz ~ 9 MHz)
Experiment 4 Hartley oscillator circuit (Oscillation frequency: 500 kHz ~ 1.8 MHz)
Experiment 5 Colpitts crystal controlled oscillator circuit (Oscillation frequency: 6 MHz ~ 12 MHz)
Experiment 6 Colpitts voltage controlled oscillator circuit (Oscillation frequency: 3.5 MHz ~ 4 MHz)

 

Bài 3 

AM Transmitter Experiments Module
Experiment 1 AM transmitter carrier
Experiment 2 Tunable audio signal source. (Audio signal frequency: 100 Hz ~ 1 kHz)
Experiment 3 Provided with microphone input and used as a walkie-talkie
Experiment 4 1:3 times variable output power

 

Bài 4

AM Receiver Experiments Module
Experiment 1 AM receiver carrier frequency: 565 kHz ~ 1605 kHz
Experiment 2 Receiver intermediate frequency: 455 kHz
Experiment 3 Heterodyne mode
Experiment 4 Auto volume control function

 

Bài 5 

FM Transmitter Experiments Module
Experiment 1 FM transmitter carrier frequency: 10.7 MHz
Experiment 2 Crystal oscillation frequency: 3.58 MHz
Experiment 3 Frequency deviation: 45 kHz
Experiment 4 Audio amplifier with pre-emphasis

 

Và còn nhiều bài khác nữa …

4. Các công cụ hỗ trợ thực hành ( Option):

Máy hiện sóng

60MHz Digital Storage Oscilloscope

Bandwidth with 2 Input Channels 60 MHz
Real-Time 250MSa/s
Equivalent-Time Sampling 25GSa/s
Memory Length per Channel 4k
Peak Detect as Fast as 10ns
Save/Recall of Front Panel Settings & Waveforms 15
Display 5.6″ TFT Color
Auto Measurements 19
Arithmetic Operators Add, Subtract, FFT
PC Connection USB Port
PC Interface Real Time Software Package

Máy phân tích phổ

500MHz Spectrum Analyzer

PROD-412911-01

Frequency range 0.15~500MHz
Center frequency display Accuracy ±100kHz
Marker accuracy (0.1%span+100kHz)
Resolution of frequency display 100kHz (4.5digit LED)
Frequency Scanwidth Accuracy ±10%
IF bandwidth (-3dB) 400kHz and 20kHz
Video-filter (ON) 4kHz
Sweep rate 43Hz
Amplitude range -100dBm to +13dBm

Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi: 08 3601 6797 – Website: www.lidinco.com

 

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác