Kiểm tra chất lượng Pin iPhone 6

pin iphone 6

Kiểm tra chất lượng Pin iPhone 6

Kiểm tra dung lượng battery iPhone 6

Tham khảo về dung lượng thực tế của battery iPhone 6.

Model Loại hóa học Dung lượng ghi trên Pin (mAh) Kiểm tra thực tế (mAh) Nhận xét
iPhone 6 Li-ion              1,810             1,548 Đáp ứng 86% so với lý thuyết.

Kết quả của riêng chiếc pin này cũng không ngon lắm, 86% cũng đã khá rồi, tuy nhiên muốn ngon thì cỡ 95% trở lên

Tham khảo them kết quả test chi tiết:

iphone 6 test result

Biểu đồ tương quan giữa các thông số Áp- Dòng- Nhiệt độ – Nội trở

Chart iPhone 6 -resize

Hình ảnh thực tế:

      

Lưu ý:  Bài kiểm tra này chỉ có ý nghĩa tham khảo về dung lượng trên 01 máy iPhone 6 thực tế dựa trên  thiết bị kiểm tra pin đa  chức năng được cung cấp từ LIDINCO, ngoài ra không có ý nghĩa nào khác.