Spectrum Analyzers

Spectrum Analyzers

 • Máy phân tích phổ Keysight N9040B

  Spectrum analyzer Keysight N9040B 3 Hz – 26.5 Ghz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9040B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Spectrum analyzer Keysight N9030A 3 Hz – 50 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9030A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9020A

  Spectrum analyzer Keysight N9020A 10Hz – 26.5 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9020A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9010A

  Spectrum analyzer Keysight N9010A 10 Hz – 44 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9010A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích Phổ Keysight N9000A

  Máy phân tích Phổ Keysight N9000A 9KHz – 26.5 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9000A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9038A 20Hz – 44 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9038A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9322C

  Spectrum analyzer Keysight N9322C 9 KHz – 7 Ghz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9322C

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9320B

  Máy phân tích phổ Keysight N9320B 9 KHz – 3 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9320B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4402B

  Spectrum analyzer Keysight E4402B 9 KHz – 3 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  E4402B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4407B

  Spectrum analyzer Keysight E4407B 9 KHz – 26.5 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  E4407B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4404B

  Spectrum analyzer Keysight E4404B 9 KHz – 6.7 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  E4404B 

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight E4405B

  Spectrum analyzer Keysight E4405B 9 KHz – 13.2 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  E4405B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com