• Lưỡi cắt mẫu CBN – Wafering Blades CBN Bond

  Wafering Blades

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blade
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn – Abrasive Cut-Off BladesThông số kỹ thuật đĩa mài đánh bóng 10"

  Abrasive Cut -off blades -10″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Abrasive Cut-Off Blade 10″
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Lưỡi cắt mẫu CBN – Wafering Blades CBN BondLưỡi cắt kim cương chính xác liên kết nhựa nhiệt dẻo

  Wafering Blade, CBN Bond

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blade – CBN Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • lưỡi cắt mài mòn 10 inch

  Abrasve cut-off blades – 12″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Abrasive Cut-Off Blade 12″
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • WBB-2Lưỡi cắt kim cương chính xác cao - Diamond Metal Bond

  Wafering Blade – Diamond Metal Bond

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blade, Diamond Metal Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • WSCBRUB-2

  Abrasive Cut-Off Blades – 14″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Abrasive Cut-Off Blade 14″
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • LƯỠI DAO CẮT - GIẤY CẮT WAFERING BLADES - DIAMOND RESIN BOND Allied Hight Tech 60-200xx

  WAFERING BLADES – DIAMOND RESIN BOND

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blade – Diamond Resin Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Đĩa cắt mạ kim cương - Wafering Blade – Plated

  WAFERING BLADES – PLATED

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blade – Plate
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • WSCB-2

  WAFERING BLADES – SOLID CORE – RESIN BOND

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blades, Resin Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • WSCBRUB-2

  WAFERING BLADES – SOLID CORE – RUBBER BOND

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Wafering Blades, Rubber Bond
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Lưỡi cắt mẫu CBN – Wafering Blades CBN Bond

  Abrasive Cut-Off Blades

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Abrasive Cut-Off Blades
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Lưỡi cắt mẫu dạng mài mòn – Abrasive Cut-Off Blades

  ABRASIVE CUT-OFF BLADES – 09″

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
    Allied High Tech
    Abrasive Cut-Off Blade 9″
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com