Máy X-Ray (AXI), AOI kiểm tra board mạch

Máy X-ray V810 3D In-Line Advanced X-ray Inspection System (AXI)

 • Máy AOI, Automated Optical Inspection Vitrox V2000i

  Máy AOI, Automated Optical Inspection Vitrox V2000i

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Vitrox

   V2000i

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Advanced X-ray Inspection System (AXI), Vitrox V810 S2, 3D In-Line

  Advanced X-ray Inspection System (AXI), Vitrox V810 S2, 3D In-Line

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Vitrox

   V810 S2

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy X-Ray Vitrox V810i S2 XXL 1

  Máy kiểm tra bảng mạch X-Ray in-line (AXI) Vitrox V810i Series

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Vitrox

   V810 S2

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy kiểm tra bo mạch AOI V510i XXL

  Máy kiểm tra lỗi bảng mạch AOI Vitrox V510i XXL

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Vitrox

   V510i XXL

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy kiểm tra bo mạch X-Ray Cheetah EVO Series

  Máy kiểm tra bo mạch X-Ray Cheetah EVO Series

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  YXLON

  Cheetah EVO

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy kiểm tra lỗi bản mạch bằng X-Ray Cougar EVO Series

  Máy kiểm tra lỗi bản mạch bằng X-Ray Cougar EVO Series

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  YXLON

  Cougar EVO

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com