Máy đo độ cứng

Phân phối bán thiết bị, máy đo độ cứng kỹ thuật số đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

 • Máy đo độ cứng Mitutoyo HM-210/HM-220 Digital Micro-Hardness Testers, Vickers/Knoop

  Mitutoyo HM-210/HM-220 Digital Micro-Hardness Testers, Vickers/Knoop

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Mitutoyo

  HM-210/HM-220

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mitutoyo HM-112 Digital Micro-Hardness Tester, Vickers/Knoop

  Mitutoyo HM-112 Digital Micro-Hardness Tester, Vickers/Knoop

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Mitutoyo 

  HM-112

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo độ cứng kỹ thuật số Mitutoyo HR-521/HR-523

  Mitutoyo HM-122 Digital Micro-Hardness Tester, Vickers/Knoop

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Mitutoyo 

  HM-122

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo đọ cứng, kiểm tra độ cứng kỹ thuật số Mitutoyo HV-113/HV-115

  Máy đo đọ cứng, kiểm tra độ cứng kỹ thuật số Mitutoyo HV-113/HV-115

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Mitutoyo 

  HV-113/HV-115

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo độ cứng kỹ thuật số Mitutoyo HR-521/HR-523

  Máy đo độ cứng kỹ thuật số Mitutoyo HR-521/HR-523

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Mitutoyo

  HR-521/HR-523

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo độ cứng Mitutoyo HR-320MS Mitutoyo  HR-320MS

  Máy đo độ cứng Mitutoyo HR-320MS

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Mitutoyo 

  HR-320MS

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy kiểm tra độ cứng Mitutoyo HR-430MR

  Máy kiểm tra độ cứng Mitutoyo HR-430MR

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Mitutoyo

  HR-430MR

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com