Hệ thống kiểm tra, phân tích năng lượng

Các hệ thống, phần mềm kiểm tra các loại năng lượng điện như: nguồn điện, tấm năng lượng mặt trời, sạc…

 • Kiểm tra khả năng hoạt động của pin năng lượng mặt trời IT9380

  Phần mềm kiểm tra tấm năng lượng mặt trời IT9380

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Itech

  IT9380

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống kiểm tra sạc và xả pin Itech ITS5300

  Hệ thống kiểm tra sạc và xả pin Itech ITS5300

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Itech

  ITS5300

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống kiểm tra nguồn cấp điện Itech ITS9500Hệ thống kiểm tra nguồn cấp điện Itech ITS9500 - 1

  Hệ thống kiểm tra nguồn cấp điện Itech ITS9500

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Itech

  ITS9500

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống kiểm tra thiết bị sạc AC xe điện

  Hệ thống kiểm tra thiết bị sạc AC xe điện

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  ITech

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com