Semiconductor test

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2520 Pulsed Laser Diode Test System

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2520 Pulsed Laser Diode Test System

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

  2520

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Parametric Analyzers Keithley 4200-SCS

  Parametric Analyzers Keithley 4200-SCS

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  4200-SCS

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2520/KIT1 Pulsed Laser Diode Measurement Kit

  Keithley 2520/KIT1 Pulsed Laser Diode Measurement Kit

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2520/KIT1

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com