Hệ thống vi thao tác

 • Que đo linh kiện bán dẫn wafer cho kính hiển viQue đo trạm kính hiển vi Micromanipulator 8060

  Probe Station cho kính hiển vi Micromanipulator 8060

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Micromanipulator

  8060

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống vi thao tác Probe Station bán tự động P300A

  Hệ thống vi thao tác bán tự động Probe Station P300A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Micromanipulator

  P300A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống vi thao tác Micromanipulator 450PM

  Hệ thống vi thao tác kiểm tra linh kiện Micromanipulator 450PM

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Micromanipulator

  450PM

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Trạm đo vi thao tác Micromanipulator 4060

  Trạm đo vi thao tác Micromanipulator 4060

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Micromanipulator

  4060

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • PTT12.4-25 Tungsten NeedleMũi Tungtens cho Probe Station

  Mũi Tungsten cho Probe Station – Tip Probes

  • Hãng sản xuất

  Cascade Microtech

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com