Vật liệu đánh bóng, Diamond Polishing, Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline

Diamon polising

Vật liệu đánh bóng, Diamond Polishing, Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline

• Hãng sản xuất

Model

Bảo hành

 Allied

90-31XXX,90-32XXX, 90-33XXX

12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Lidinco cung cấp các loại vật liệu đánh bóng, mài cắt, khoan, dũa, rửa sạch… các linh kiện điện tử, vi mạch . phục vụ trong quá trình kiểm tra và  sản xuất công nghiệp.

Đại lý chính hãng phân phối của Allied High Tech Hoa Kỳ

Water soluble and environmentally friendly, this 99% water based formula is recommended for manual application or automatic –”spray”/”drip” dispensing systems, where lubricant is also applied.

Allied diamond suspensions are specifically formulated to assure that the diamond particles remain suspended and separated throughout the stable liquid carrier. They are excellent for distributing diamond easily and uniformly over the cloth or platen surface. All 8 and 16 oz. bottles include a flip-top and trigger sprayer for dispensing. Gallons include a pre-labeled 16 oz. empty bottle for dispensing convenience.

Diamon polising

 
Item# Item Name Qty
90-32995 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.05 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-31995 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.05 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-31995-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.05 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33000 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.10 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32000 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.10 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32000-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.10 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33005 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.25 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32005 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.25 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32005-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.25 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33010 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.50 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32010 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.50 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32010-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 0.50 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33015 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 1 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32015 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 1 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32015-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 1 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33020 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 3 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32020 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 3 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32020-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 3 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33025 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 6 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32025 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 6 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32025-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 6 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33030 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 9 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32030 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 9 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32030-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 9 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33035 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 15 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32035 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 15 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32035-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 15 Micron, 128 oz. (3.8 L)  
90-33040 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 30 Micron, 8 oz. (240 mL)  
90-32040 Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 30 Micron, 16 oz. (480 mL)  
90-32040-G Diamond Suspension, Water Based Polycrystalline, 30 Micron, 128 oz. (3.8 L)  

vat lieu danh bong diamon

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech