Giũa thép

Giũa Thép

Hãng Sản Xuất: Engis

Loại: Công cụ mài cầm tay

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn từ chuyên gia hàng đầu

 • Mô tả
 • Thông tin bổ sung

Mô tả

Giũa thép được sử dụng để dũa khô, có thể sử dụng bằng tay với các loại vật liệu mềm.

Một số Model và thông số lỹ thuật của dũa thép được chúng tôi cung cấp có thể phù hợp với quý khách hàng.

 • Standard steel files for use in Diprofil polishing machines. 
 • Low to medium stroke (2-4mm). 
 • Available in both medium (-00) and fine (-1) cut as well as in different shapes.
Shape Size (mm) Medium Cut -00 Fine Cut -1
5 x 1.5 STL-1-00/P STL-1-1/P
ø3 STL-2-00/P STL-2-1/P
5×2 STL-3-00/P STL-3-1/P
5×2 STL-4-00/P STL-4-1/P
3.5 x 3.5 x 3.5 STL-5-00/P STL-5-1/P
2.5 x 2.5 STL-6-00/P STL-6-1/P
 • Precision riffle-type machines files especially recommended for use on shaped surfaces.
 • Low to medium stroke (2-4mm).
 • Available in both medium (-00) and fine (-1) cut as well as in different shapes.
Shape Size (mm) Medium Cut – 00 Fine Cut -1
4 x 2 STL-11-00/P STL-11-1/P
ø3 STL-12-00/P STL-12-1/P
4.7 x 2.5 STL-14-00/P STL-14-1/P
3 x 3 STL-16-00/P STL-16-1/P
 • Mini steel files for use in Diprofil polishing machines. 
 • Low to medium stroke (2-4mm).
 • Available in both medium (-00) and fine (-1) cut as well as in different shapes.
Shape Size (mm) Medium Cut – 00 Fine Cut -1
3.3 x 1 STL-21-00/P STL-21-1/P
ø2 STL-22-00/P STL-22-1/P
3.2 x 1.1 STL-23-00/P STL-23-1/P
3 x 1.3 STL-24-00/P STL-24-1/P
2.2 x 2.2 x 2.2 STL-25-00/P STL-25-1/P
1.7 x 1.7 STL-26-00/P STL-26-1/P
 • Medium sized steel files especially recommended for deburring of cast aluminum goods.
 • Low to medium stroke (2-4mm).
 • Available in both medium (-00) and fine (-1) cut.
Shape Size (mm) Medium Cut – 00 Fine Cut -1
10 x 2.5 STL-101-00/P STL-101-1/P

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Engis