DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1
DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0

Diamond Plated Tools

tick sản phẩm Thương hiệu
tick sản phẩm Mã sản phẩm
  Allied High Tech
  Diamond Plated Tools
Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
√ Hotline:
√ Mail:
√ Form báo giá:
  028.3977.8269 / 028.3601.6797
sales@lidinco.com
  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • DOWNLOAD

Mô tả

DIAMOND PLATED TOOLS

Suitable for bulk removal of plastic/composite materials and other non-metallic materials including glass and ceramic.

15-92CP1.0 Diamond Tool – Coarse, Plated, 1.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92CP1.5 Diamond Tool – Coarse, Plated, 1.5 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92CP3.0 Diamond Tool – Coarse, Plated, 3.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP0.7 Diamond Tool – Fine, Plated, 0.7 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP1.0 Diamond Tool – Fine, Plated, 1.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP1.5 Diamond Tool – Fine, Plated, 1.5 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP3.0 Diamond Tool – Fine, Plated, 3.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech

Data sheet: here