DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1
DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0

Diamond Plated Tools

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • DOWNLOAD

Mô tả

DIAMOND PLATED TOOLS

Suitable for bulk removal of plastic/composite materials and other non-metallic materials including glass and ceramic.

15-92CP1.0 Diamond Tool – Coarse, Plated, 1.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92CP1.5 Diamond Tool – Coarse, Plated, 1.5 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92CP3.0 Diamond Tool – Coarse, Plated, 3.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP0.7 Diamond Tool – Fine, Plated, 0.7 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP1.0 Diamond Tool – Fine, Plated, 1.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP1.5 Diamond Tool – Fine, Plated, 1.5 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)
15-92FP3.0 Diamond Tool – Fine, Plated, 3.0 mm D x 1.5″ L x 3 mm shank (Pk/4)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech

Data sheet: here