Vải nhám Sillicon CabrideVải nhám Sillicon Cabride
Vải nhám Sillicon Cabride – 1Vải nhám Sillicon Cabride – 1

Vải nhám Sillicon Cabride

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10415, 50-10420, 50-10425, 50-10430, 50-10435, 50-10440, 50-10445, 50-10450
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Datasheet

Mô tả

Vải nhám chất lượng cao của Allied được sử dụng cho các công việc đánh bóng mẫu phòng thí nghiệm. Sử dụng các hạt Silicon Cabride để làm bóng bề mặt

50-10415 Silicon Carbide Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10420 Silicon Carbide Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10425 Silicon Carbide Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10430 Silicon Carbide Cloth, 180 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10435 Silicon Carbide Cloth, 240 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10440 Silicon Carbide Cloth, 320 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10445 Silicon Carbide Cloth, 400 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10450 Silicon Carbide Cloth, 600 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)