Đai mài Abrasive Belts – Sillicon Cabride

Đai mài Abrasive Belts – Sillicon Cabride Allied Hight Tech 50-10415, 50-104xx

Đai mài Abrasive Belts – Sillicon Cabride

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 50-10415, 50-10420, 50-10425, 50-10430, 50-10435, 50-10440, 50-10445, 50-10450
  • Bảo hành: 12 tháng

Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

(028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung
  • Datasheet

Mô tả

Durable cloth-backed abrasive belts for various grinding requirements. Use Silicon Carbide for general laboratory applications.

50-10415 Silicon Carbide Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10420 Silicon Carbide Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10425 Silicon Carbide Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10430 Silicon Carbide Cloth, 180 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10435 Silicon Carbide Cloth, 240 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10440 Silicon Carbide Cloth, 320 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10445 Silicon Carbide Cloth, 400 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10450 Silicon Carbide Cloth, 600 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Allied High Tech