Resistive Load Module (I)

Bộ tải điện trở I

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Resistive Load Module (I)

– Configuration : STAR , DELTA
– Resistor : 3X100Ohm / 100 Watt
– Protection : 5A Fuse With Fuse Holder
– Terminal Socket : 4mm Safety Type
– Unit Type : Panel H1

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác