Single Phase Power Analysis Meter

Bộ phân tích nguồn một pha

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Single Phase Power Analysis Meter

1.         Modular design

2.        Display Type: Digital LED Display

3.        Measuring Function:

·         Voltage V,

·         Current A,

·         Active Power KWH,

·         Reactive Power VAR,

·         Appearant Power VA,

·         Power Factor PF,

1.        Measuring Range :

·         Voltage : 0 ~ 250V

·         Current : 0 ~ 5A

1.        Analog Output: 4 ~ 20mA

2.        Alarm Output: Tw- Alarm Free Setting NC, NO

3.        Communication : RS485, MODBUS RTU Protocol

4.        Accuracy: ±0.5%

5.        Protection: Fuse

6.        Power Supply: AC240VAC, 50Hz

7.        Terminals: 4mm Safety Socket

8.        Unit Type : Panel H1

Thông tin bổ sung

Hãng SX

Hãng Khác