View cart “Spectrum analyzer Siglent SSA3021X, 9KHz ~ 2.1GHz” has been added to your cart.
 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021XReflection Bridge 1MHz - 2500MHz RB3X25 -1

  Spectrum Analyzers SSA3021X Plus

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SSA3021X Plus
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021XMáy phân tích phổ Siglent SSA3032X

  Spectrum Analyzers SSA3032X Plus

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SSA3032X Plus
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ SSA3032X

  Spectrum analyzer Siglent SSA3032X, 9KHz ~ 3.2GHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SSA3032X
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ Siglent SSA3021XMáy phân tích phổ Siglent SSA3032X

  Spectrum analyzer Siglent SSA3021X, 9KHz ~ 2.1GHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SSA3021X
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
  32,800,000 
 • Máy phân tích phổ thời gian thực SSA3050X-R 5GHzMáy phân tích phổ Real time SSA3075X-R 7.5GHz

  SSA3050X-R Real-time Spectrum Analyzers 5GHz

  tick sản phẩm Manufacturer
  tick sản phẩm Model
  tick sản phẩm Warranty
    Siglent
    SSA3050X-R
    12 monthly
  Please call us now to get the best price and service
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Contact Form:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phân tích phổ Keysight N9040B

  Spectrum analyzer Keysight N9040B 3 Hz – 26.5 Ghz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9040B

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Spectrum analyzer Keysight N9030A 3 Hz – 50 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9030A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9020A

  Spectrum analyzer Keysight N9020A 10Hz – 26.5 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9020A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9010A

  Spectrum analyzer Keysight N9010A 10 Hz – 44 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9010A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích Phổ Keysight N9000A

  Spectrum Analyzer Keysight N9000A 9KHz – 26.5 GHz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9000A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9038A

  Spectrum Analyzer Keysight N9038A 20Hz – 44 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9038A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Keysight N9322C

  Spectrum analyzer Keysight N9322C 9 KHz – 7 Ghz

  • Manufacturer

  • Model

  • Warranty

  Keysight

  N9322C

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Benchtop Spectrum Analyzers