• DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 2

  Diamond Metal Bond Tools

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Diamond Metal Bond Tool
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0 1DIAMOND PLATED TOOLS Allied Hight Tech 15-92CP1.0, 15-92CP1.5, 15-92CP3.0, 15-92FP0.7, 15-92FP1.0, 15-92FP1.5, 15-92FP3.0

  Mũi mài kim cương Allied High Tech

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Diamond Plated Tools
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D 1DISC PUNCHES Allied Hight Tech 15-92P0.5-D, 15-92P1-D,15-92P1.5-D, 15-92P2-D, 15-92P3-D

  Disc Punches

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    Disc Punches
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube Allied Hight Tech 15-92XL32, 15-92XL128 1Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

  Dung dịch Cắt, Mài, Đánh bóng X-Lube

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    15-92XL32, 15-92XL128
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • X-PREP® ACCESSORIES Allied High Tech 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14 2X-PREP® ACCESSORIES Allied High Tech 15-9180, 15-9185, 15-92RTP, 28-1302, 28-85175A14 1

  X-PREP® ACCESSORIES

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    X-Prep Accessories
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147 1X-PREP® FIXTURES Allied High Tech 15-9160, 15-9125, 15-9135, 15-9140, 15-9147

  X-Prep® Fixtures

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Allied High Tech
    X-Prep Fixture
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • CARBIDE END MILLS Allied Hight Tech 15-922F0.25, 15-922F0.5, 15-922F0.7, 15-922F1.0, 15-922F1.5, 15-922FP0.xx

  CARBIDE END MILLS

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Model: 15-922F0.25, 15-922F0.5, 15-922F0.7, 15-922F1.0, 15-922F1.5, 15-922FP0.xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

Vật tư chuẩn bị mẫu khác