Bút hút chân không, nắp hút chân không, Vacuum pick-up

Lidinco là Nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm bơm, hút chân không của Virutal ii USA tại Vietnam. Cung cấp các dụng cụ hút chân không, bút hút chân không, bút hút linh kiện, máy hút chân không, nắp hút chân không có phủ ESD…sử dụng hút màn hình, mica, kính, linh kiện trong dây chuyền sản xuất, nhà máy, phòng nghiên cứu, trung tâm bảo hành…

 • Bút hút chân không kèm kit HV-KIT-II-PUR

  Bút hút chân không HANDI-VAC kèm 5 kit non-ESD HV-KIT-II-PUR

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
    Virtual-ii
    HV-KIT-II-PUR
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bút hút chân không HANDIVAC 2 ESD Safe HV2-075-BBút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe

  Bút hút chân không HANDI-VAC, ESD safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HANDI-VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không chống tĩnh điện HV-KIT-II-B

  Bút hút chân không HANDI-VAC™ kèm 5 Kit HV-KIT-II-B

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Virtual-ii
    HV-KIT-II-B
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Bút hút chân không HANDIVAC 2 ESD Safe HV2-075-BBút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe 1

  Hút chân không HANDI-VAC-2, ESD Safe HV2-075-B

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HANDI-VAC 2

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HV2-075-AW-PUR

  Hút chân không HANDI-VAC-2, HV2-075-AW-PUR

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV2-075-AW-PUR

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không HV-075-AW-ESD

  Bút hút chân không HV-LB-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV-LB-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HV2-075-AW-ESD HANDI-VAC-2Bút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe 2

  Hút chân không HANDI-VAC-2, ESD Safe HV2-075-AW-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV2-075-AW-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không linh kiện HV-KIT-II-ESD

  Bút hút chân không HANDI-VAC™ kèm 5 Kit HV-KIT-II-ESD

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Virtual-ii
    HV-KIT-II-ESD
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • V8910-vacuum-pen-lidinco-1-194x194

  Bút hút chân không PEN VAC V8910-BK-X, ESD Safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  V8910-BK-X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không linh kiện ESD V8901-LMS-ESDV8901-LMS-ESD

  Bút hút chân không PEN VAC thân Aluminum, V8901-LMS-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  V8901-LMS-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không, Hakko 393

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hakko Japan

  393

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bóp hút chân không BULB-VAC BVJ-038-BVacuum cup HANDI-VAC 3, with cup 3/8" ESD Safe

  Bóp hút chân không BULB-VAC 3/8″ BVJ-038-B

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  BULB-VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com