Bút hút chân không, nắp hút chân không, Vacuum pick-up

Lidinco là Nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm bơm, hút chân không của Virutal ii USA tại Vietnam. Cung cấp các dụng cụ hút chân không, bút hút chân không, bút hút linh kiện, máy hút chân không, nắp hút chân không có phủ ESD…sử dụng hút màn hình, mica, kính, linh kiện trong dây chuyền sản xuất, nhà máy, phòng nghiên cứu, trung tâm bảo hành…

 • Bút hút chân không HANDIVAC 2 ESD Safe HV2-075-BBút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe

  Bút hút chân không HANDI-VAC, ESD safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HANDI-VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không HANDIVAC 2 ESD Safe HV2-075-BBút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe 1

  Hút chân không HANDI-VAC-2, ESD Safe HV2-075-B

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HANDI-VAC 2

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HV2-075-AW-PUR

  Hút chân không HANDI-VAC-2, HV2-075-AW-PUR

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV2-075-AW-PUR

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không HV-075-AW-ESD

  Bút hút chân không HV-LB-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV-LB-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HV2-075-AW-ESD HANDI-VAC-2Bút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe 2

  Hút chân không HANDI-VAC-2, ESD Safe HV2-075-AW-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV2-075-AW-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • V8910-vacuum-pen-lidinco-1-194x194

  Bút hút chân không PEN VAC V8910-BK-X, ESD Safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  V8910-BK-X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không linh kiện ESD V8901-LMS-ESDV8901-LMS-ESD

  Bút hút chân không PEN VAC thân Aluminum, V8901-LMS-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  V8901-LMS-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không, Hakko 393

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hakko Japan

  393

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bóp hút chân không BULB-VAC BVJ-038-BVacuum cup HANDI-VAC 3, with cup 3/8" ESD Safe

  Bóp hút chân không BULB-VAC 3/8″ BVJ-038-B

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  BULB-VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hút chân không BULB VAC 2 đầu hút

  Hút chân không 2 chân BULB-VAC, ESD Safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  BULB VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hút chân không 3 chân Virtual-ii bề mặt phẳng, ESD - safe dạng ngang

  Hút chân không 3 chân Virtual-ii bề mặt phẳng, ESD – safe

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Virtual

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nắp hút chân không Virtual V9050-B, 12.7mm

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual USA

  V9050-B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com