Lidinco cung cấp các thiết bị để kiểm tra xung cao áp của các cuộn dây quấn. Cho khả năng phân tích mạnh mẽ, toàn diện hơn