• Máy thử xung cao áp TongHui TH2883S4-5Máy thử xung cao áp TongHui TH2883S8-5

  Máy thử xung cao áp TongHui TH2883S4-5| TH2883S8-5

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883S4-5
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Thiết bị kiểm tra chất lượng biến áp TongHui TH2832XBThiết bị kiểm tra chất lượng biến áp TongHui TH2832XB -1

  Thiết bị kiểm tra chất lượng biến áp Tonghui TH2832XB

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tonghui
    TH2832XB
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • May impuse winding tester TongHui TH2883-5Máy kiểm tra xung cuộn dây cao áp Tonghui TH2883

  Máy thử xung cao áp Impulse Winding Tester TH2883-5

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883-5
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Thiết bị kiểm tra chất lượng biến áp TongHui TH2832XAThiết bị kiểm tra chất lượng cuộn dây biến áp TongHui TH2832XA

  Thiết bị kiểm tra cuộn dây biến áp Tonghui TH2832XA

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tonghui
    TH2832XA
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy đo xung cao áp cuộn dây TongHui TH2883-1Máy kiểm tra xung cuộn dây cao áp Tonghui TH2883 -1

  Máy đo xung cao áp cuộn dây TongHui TH2883-1

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883-1
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Thiết bị kiểm tra chất lượng biến áp TongHui TH2832XBThiết bị kiểm tra chất lượng biến áp TongHui TH2832XB -1

  Thiết bị kiểm tra cuộn dây biến áp Tonghui TH2832XC

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tonghui
    TH2832XC
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy kiểm tra xung cao áp cuộn dây TongHui TH2883-10Máy kiểm tra xung cuộn dây cao áp Tonghui TH2883

  Máy kiểm tra xung cao áp cuộn dây TongHui TH2883-10

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883-10
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882A-3Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882A-5

  Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882A-3

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883A-3
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882A-5Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882AS-5

  Máy kiểm tra xung cao áp TongHui TH2882A-5

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883A-5
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882AS-5Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882A-3

  Máy kiểm tra xung cuộn dây TongHui TH2882AS-5

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH2883AS-5
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Máy kiểm tra cuộn dây động cơ TH9520may kiem tra cuon cam cuon day TongHui TH950 -1

  Máy kiểm tra cuộn dây động cơ TongHui TH9520

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    TongHui
    TH9520
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

   

 • Máy kiểm tra biến áp tự động TongHui TH2829CXMáy kiểm tra biến áp tự động TongHui TH2829CX -1

  Máy kiểm tra biến áp tự động TongHui TH2829CX

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tonghui
    TH2829CX
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com

Lidinco cung cấp các thiết bị để kiểm tra xung cao áp của các cuộn dây quấn. Cho khả năng phân tích mạnh mẽ, toàn diện hơn