Thiết Bị Kiểm Tra Và Đo Lường

Nhập khẩu phân phối thiết bị đo lường kiểm tra cho phòng thí nghiệm Lab, phòng nghiên cứu và các thiết bị dạy nghề và đào tạo thực hành.