Máy Khoan Cắt Board Mạch

Lidinco là đại diện bán hàng của hãng MITS Nhật Bản chuyên cung cấp máy khoan, cắt Board mạch ( PCB Prototyping) dành cho đào tạo dạy nghề điện tử